Skip to content

Y Newyddion Diweddaraf am Wasanaethau Corfforaethol a Chymorth Busnes Ionawr 2018

Y Newyddion Diweddaraf am Wasanaethau Corfforaethol a Chymorth Busnes Ionawr 2018

Y Newyddion Diweddaraf am Wasanaethau Corfforaethol a Chymorth Busnes Ionawr 2018

Papur Copïo, Digidol ac Offset Swyddfa (NPS-CS-0013-14 – Lot 2)

Anfonwyd llythyrau i ymestyn y contract hwn am y flwyddyn olaf hyd at fis Ionawr 2019. Caiff prisiau 2018 eu lanlwytho i GwerthwchiGymru/Basware ac anfonir e-bost at aelodau’r Grŵp Fforwm Categorïau (CFG) unwaith y bydd y prisiau ar eu ffurf derfynol. Cynhelir cyfarfod o’r CFG ym mis Chwefror/Mawrth i drafod yr opsiynau ar gyfer y dyfodol. Cysylltwch â ni yn y blwch negeseuon e-bost isod er mwyn cael rhagor o wybodaeth.

Deunydd Ysgrifennu a Phapur Copïo (NPS-CS-0053-16)

Rydym wrthi’n negodi’r prisiau ar gyfer 2018. Unwaith y byddant ar eu ffurf derfynol, caiff y prisiau eu lanlwytho i GwerthwchiGymru/Basware ac anfonir e-bost at aelodau’r Grŵp Fforwm Categorïau.

Mini-gystadlaethau

Rydym wedi cynnal mini-gystadleuaeth gydweithredol gan ddefnyddio’r fframwaith ‘Cyflenwi Cyfarpar Diogelu Personol (CDP) Llachar, Lifreion, Gwisg Gwaith a Gwisg Hamdden’ ar ran Cyngor Sir Ceredigion, Prifysgol Aberystwyth a Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru. Dyfarnwyd y fframwaith i ddarparwr unigol, Simon Safety, sef busnes bach a chanolig o Gymru wedi’i leoli yn Sir Benfro.

Cyswllt: NPSCorporateServices@llyw.cymru