Skip to content

Newyddion cryno am adeiladu, rheoli cyfleusterau a chyfleustodau

Newyddion cryno am adeiladu, rheoli cyfleusterau a chyfleustodau

Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.

Dodrefn

Mae Fframwaith Darparu Atebion o ran Dodrefn wedi'i ymestyn i 17 Mai 2019, a dyna fydd y dyddiad y bydd yn dod i ben. Rydym yn chwilio am aelodau ar gyfer Grŵp Ffocws Categori (CFG) newydd i'n helpu i adolygu cwmpas a manyleb y fframwaith newydd.

Ar hyn o bryd, mae'r fframwaith yn cwmpasu:

  • Dodrefn Swyddfa 
  • Dodrefn Addysgol
  • Dodrefn Llety
  • Ddodrefn Llyfrgell
  • Dodrefn Swyddfa a Ailddefnyddiwyd

I gael rhagor o wybodaeth, os oes gennych unrhyw awgrymiadau ar gyfer y fframwaith neu os hoffech ymuno â'r Grŵp Ffocws Categori, anfonwch e-bost i NPSConstructionFM@llyw.cymru

Deunyddiau Trydanol, Gwresogi a Phlymio

Cafodd y fframwaith ei ymestyn am 12 mis a bydd bellach yn dod i ben ar 27 Medi 2019.

Mae'r holl gyflenwyr wedi cytuno i'r estyniad ac eithrio County Electrical Wholesalers (CEW) sydd wedi cytuno i gael ei ddileu o'r cytundeb.

Mae rhai cyflenwyr wedi cyflwyno prisiau amrywiol yn unol â'r system amrywio prisiau blynyddol. Mae'r diwygiadau hyn a manylion fframweithiau eraill ar gael ar GwerthwchiGymru yma (Bydd angen i chi fewngofnodi)