Skip to content

Newyddion cryno am adeiladu, rheoli cyfleusterau a chyfleustodau

Newyddion cryno am adeiladu, rheoli cyfleusterau a chyfleustodau

Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.

Grŵp Ffocws Categori Deunyddiau Adeiladu

Cynhaliwyd cyfarfod cyntaf y Grŵp Ffocws Categori ar 26 Medi 2018.

Yn y cyfarfod, cytunwyd y byddai'r fframweithiau Deunyddiau Adeiladu Cyffredinol a Gwres Trydanol a Phlymio presennol yn uno i greu un cytundeb cyffredin gyda rhestr estynedig o Lotiau Cynnyrch.

I gael rhagor o wybodaeth, edrychwch ar Adroddiad Canlyniad y Grŵp Ffocws Categori sydd ar gael ar wefan GwerthwchiGymru

Fframwaith halen craig

Cafodd amrywiadau mewn prisiau ar gyfer Lotiau 1A ac 1B eu rhoi ar waith ar 8 Hydref 2018. Mae amserlenni prisio newydd ar gael ar GwerthwchiGymru. Caiff prisio Basware ei ddiweddaru cyn bo hir.

Fframwaith Dodrefn

Mae fframwaith darparu atebion o ran dodrefn wedi'i ymestyn i 17 Mai 2019, pan fydd yn dod i ben. Rydym yn chwilio am aelodau ar gyfer Grŵp Ffocws Categori (CFG) newydd i'n helpu i adolygu cwmpas a manyleb y fframwaith newydd.

Ar hyn o bryd, mae'r fframwaith yn cwmpasu:

  • dodrefn swyddfa
  • dodrefn addysgol
  • dodrefn llety
  • dodrefn llyfrgell
  • dodrefn swyddfa a ailddefnyddiwyd

I gael rhagor o wybodaeth, os oes gennych unrhyw awgrymiadau neu os hoffech ymuno â'r Grŵp Ffocws Categori, anfonwch e-bost i NPSConstructionFM@llyw.cymru