Skip to content

Newyddion cryno am adeiladu, rheoli cyfleusterau a chyfleustodau

Newyddion cryno am adeiladu, rheoli cyfleusterau a chyfleustodau

Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.

Cyfarfod cwsmeriaid llawn

Cynhelir y cyfarfod nesaf Ddydd Iau 6 Rhagfyr am 10:30am yng Nghanolfan Dechnoleg Waterton, Pen-y-bont ar Ogwr.

Bydd EDF yn bresennol ac yn sôn am y wybodaeth ddiweddaraf am bortffolio cwsmeriaid a'r opsiynau; gan gynnwys ymarferion cysoni costau nad ydynt yn ymwneud ag ynni, opsiynau bilio 'pass through' yn erbyn bilio hollgynhwysol 2019, a'r sefyllfa ddiweddaraf yn y farchnad ynni ac yn y farchnad nad yw'n ymwneud ag ynni.

Bydd y diwrnod hefyd yn cynnwys y wybodaeth ddiweddaraf am fasnachu, adolygiadau cyflenwyr, a'r wybodaeth ddiweddaraf gan dîm categori'r GCC.

Am ragor o fanylion, cysylltwch â ni drwy e-bostio: NPSUtilities@llyw.cymru