Skip to content

Newyddion cryno am adeiladu, rheoli cyfleusterau a chyfleustodau

Newyddion cryno am adeiladu, rheoli cyfleusterau a chyfleustodau

Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.

Deunyddiau adeiladu

Rydym wedi dechrau gweithio ar fframwaith newydd, a'r bwriad yw y bydd yn gyfuniad o'r pum lot cynnyrch ar y trefniant deunyddiau adeiladu cyffredinol presennol, ynghyd â'r tair lot cynnyrch ar y fframwaith trydanol, gwresogi a phlymio. Y nod yw y bydd y fframwaith newydd yn dechrau ar 1 Gorffennaf 2019.

Er mwyn cwmpasu'r cyfnod interim, mae'r fframwaith deunyddiau adeiladu cyffredinol presennol wedi cael ei ymestyn i 31 Awst 2019.

Mae pob cyflenwr (ac eithrio AIS Insulation) wedi cytuno ar yr estyniad.

Mae adolygiad o brisiau yn mynd rhagddo gyda holl gyflenwyr y fframwaith a chaiff prisiau diwygiedig eu cyhoeddi maes o law ar GwerthwchiGymru (angen mewngofnodi).