Skip to content

Newyddion cryno am adeiladu, rheoli cyfleusterau a chyfleustodau

Newyddion cryno am adeiladu, rheoli cyfleusterau a chyfleustodau

Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.

Fframwaith deunyddiau adeiladu newydd

Helpwch ni i ddatblygu fframwaith deunyddiau adeiladu newydd sy'n diwallu eich anghenion.

Rydym yn chwilio am aelodau o Grŵp Fforwm Categori newydd i'n tywys. Rydym yn rhagweld y bydd y fframwaith yn mynd yn fyw yn ystod ail chwarter 2019.

Caiff cwmpas y trefniant newydd ei gwblhau gyda mewnbwn cwsmeriaid. Mae'n debygol o gynnwys lotiau yr ymdrinnir â nhw yn y fframwaith deunyddiau adeiladu cyffredinol presennol a'r fframwaith trydanol, gwresogi a phlymio presennol. Mae ein gwaith cychwynnol yn cwmpasu'r canlynol:

  • gwasanaeth a reolir
  • deunyddiau adeiladu cyffredinol
  • deunyddiau pren a deunyddiau dalennau
  • drysau
  • cynhyrchion addurniadol
  • ffitiadau trydanol, ceblau, goleuadau ac ategolion (heb gynnwys goleuadau stryd)
  • gwresogi, awyru, boeleri a chynhyrchion cysylltiedig
  • nwyddau plymio, glanweithdra a dŵr glaw

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth, os oes gennych unrhyw awgrymiadau ar gyfer y fframwaith neu os hoffech ymuno â'r Grŵp Fforwm Categori, anfonwch e-bost i NPSConstructionFM@llyw.cymru.

Trydanol, gwresogi a phlymio

Ar gais ein cwsmeriaid, rydym wedi ymestyn ein fframwaith am 12 mis tan fis Medi 2019.

Roedd disgwyl i'r fframwaith ddod i ben ar 27 Medi eleni.

Estyniad i'r deunyddiau glanhau a phorthorol

Yn dilyn adborth cwsmeriaid, rydym wedi ymestyn y fframwaith deunyddiau glanhau a phorthorol am 12 mis arall tan 20 Medi 2019

Mae dogfennau canllaw ar GwerthwchiGymru wedi cael eu diweddaru (angen mewngofnodi).