Skip to content

Newyddion cryno am adeiladu, rheoli cyfleusterau a chyfleustodau

Newyddion cryno am adeiladu, rheoli cyfleusterau a chyfleustodau

Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.

Fframwaith deunyddiau adeiladu newydd

Byddwn yn dechrau gweithio'n fuan ar y fframwaith Deunyddiau Adeiladu newydd y rhagwelwn y bydd ar waith yn ystod ail chwarter 2019.

Er bod angen cwblhau cwmpas y trefniant newydd, rydym yn adolygu pob Lot sydd yn y fframwaith Deunyddiau Adeiladu Cyffredinol, a'r fframwaith Deunyddiau Trydanol, Gwresogi a Phlymio cyfredol.

Fel cam cyntaf tuag at gyflawni'r trefniant newydd hwn, rydym yn bwriadu ffurfio Grŵp Fforwm Categorïau a chroesawn ddatganiadau o ddiddordeb gan bobl sydd am helpu.

Er mwyn gwirfoddoli ar gyfer y Grŵp neu i gael unrhyw wybodaeth bellach, cysylltwch â ni ar NPSConstructionFM@llyw.cymru

Estyniad i'r fframwaith dodrefn

Rydym yn ymestyn tymor y fframwaith dodrefn am 12 mis arall ar ben y cyfnod cychwynnol o dair blynedd. Bydd hyn felly yn para tan 17 Mai 2019. Mae dogfennau canllaw ar GwerthwchiGymru wedi cael eu diweddaru bellach (Saesneg yn unig) (angen mewngofnodi).

Mae SET Office Supplies wedi newid ei enw i Complete Business Solutions Group Ltd. Mae manylion cyswllt rhai cyflenwyr eraill ar y fframwaith hefyd wedi newid. Ceir manylion am y newidiadau hyn ar GwerthwchiGymru (Saesneg yn unig) (angen mewngofnodi).

Fframwaith Gwasanaethau Rheoli Cyfleusterau (Cam 2) – manylion cyflenwyr gwasanaethau diogelwch

Mae manylion cyswllt cyflenwyr ar gyfer Smart Solutions wedi newid, a cheir manylion ar GwerthwchiGymru (Saesneg yn unig) (angen mewngofnodi).