Skip to content

Newyddion cryno am adeiladu, rheoli cyfleusterau a chyfleustodau

Newyddion cryno am adeiladu, rheoli cyfleusterau a chyfleustodau

Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.

Fframwaith deunyddiau adeiladu

Bydd gwaith yn dechrau'n fuan ar y fframwaith deunyddiau adeiladu newydd. Rhagwelir y bydd yn dechrau yn ystod ail chwarter 2019.

Er nad yw cwmpas y trefniant newydd ar ei ffurf derfynol eto, rydym yn adolygu pob lot sydd yn y fframwaith deunyddiau adeiladu cyffredinol a'r fframwaith deunyddiau trydanol, gwresogi a phlymio cyfredol.

Fel cam cyntaf tuag at gyflawni'r trefniant newydd a chyffrous hwn, rydym yn bwriadu ffurfio Grŵp Fforwm Categori a chroesawn ddatganiadau o ddiddordeb gan gwsmeriaid sydd am helpu.

Er mwyn gwirfoddoli ar gyfer y Grŵp neu i gael unrhyw wybodaeth bellach, cysylltwch â ni yn NPSConstructionFM@llyw.cymru.

Fframwaith dodrefn

Mae'r fframwaith dodrefn wedi'i ymestyn am 12 mis arall. Ar gais ein fforwm categori cwsmeriaid, caiff y fframwaith ei ymestyn tan 17 Mai 2019. Mae dogfennau canllaw ar GwerthwchiGymru (Saesneg yn unig) wedi cael eu diweddaru bellach.

Fframwaith gwasanaethau glanhau

Rydym yn ymestyn tymor y fframwaith gwasanaethau glanhau am 12 mis arall. Bydd hyn yn ymestyn y fframwaith tan 15 Mehefin 2019. Caiff dogfennau canllaw ar GwerthwchiGymru (Saesneg yn unig) eu diweddaru'n fuan er mwyn adlewyrchu hyn.