Skip to content

Y newyddion diweddaraf am adeiladu, rheoli cyfleusterau a chyfleustodau

Y newyddion diweddaraf am adeiladu, rheoli cyfleusterau a chyfleustodau

Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.

Prisiau diwygiedig y fframwaith deunyddiau adeiladu cyffredinol

Mae'r adolygiad blynyddol o brisiau wedi'i gwblhau gyda holl gyflenwyr y fframwaith a chaiff prisiau diwygiedig eu cyhoeddi maes o law ar GwerthwchiGymru (angen mewngofnodi)

Rhestr ddiwygiedig o gyflenwyr ar y fframwaith deunyddiau adeiladu cyffredinol

Nodwch nad yw Akzo Nobel bellach yn gyflenwr yn erbyn Lot 4 o'r fframwaith a wnaiff arwain at ychwanegu Rhestr ddiwygiedig o Gyflenwyr at GwerthwchiGymru (angen mewngofnodi).