Skip to content

Y Newyddion Diweddaraf am Adeiladu, Rheoli Cyfleusterau a Chyfleustodau Ionawr 2018

Y Newyddion Diweddaraf am Adeiladu, Rheoli Cyfleusterau a Chyfleustodau Ionawr 2018

Y Newyddion Diweddaraf am Adeiladu, Rheoli Cyfleusterau a Chyfleustodau Ionawr 2018

Fframwaith Deunyddiau Adeiladu Cyffredinol

Dyfarnwyd estyniad o 12 mis i’r fframwaith hwn hyd at 5 Chwefror 2019. Nid yw Akzonobel ICI Paints wedi cytuno i’r estyniad a chaiff ei dynnu oddi ar y fframwaith. Mae’r adolygiad blynyddol o brisiau yn mynd rhagddo gyda holl gyflenwyr y fframwaith a chaiff prisiau diwygiedig eu cyhoeddi maes o law ar GwerthwchiGymru.

Fframwaith Trydanol, Gwresogi a Phlymio

Cwblhawyd yr amrywiad prisiau blynyddol ar gyfer y fframwaith hwn ar ddiwedd 2017. Diweddarwyd y dogfennau masnachol ar GwerthwchiGymru er mwyn adlewyrchu’r telerau newydd. Cynghorir prynwyr i fwrw golwg dros y dogfennau hyn yn rheolaidd er mwyn sicrhau eu bod yn defnyddio’r wybodaeth ddiweddaraf wrth drefnu gwaith drwy’r fframwaith.

Cyswllt: NPSConstructionFM@llyw.cymru