Skip to content

Fframwaith ymgynghoriaeth adeiladu (cyfleusterau a gwasanaethau ychwanegol) cam 3

Fframwaith ymgynghoriaeth adeiladu (cyfleusterau a gwasanaethau ychwanegol) cam 3

Mae'r Fframwaith ymgynghoriaeth adeiladu (cyfleusterau a gwasanaethau ychwanegol) cam 3 (NPS-PS-0028-15) wedi cychwyn ac ar gael at ddefnydd sefydliadau sy’n aelodau o’r GCC.

06 Ionawr 2016

Mae’r GCC wedi dyfarnu’r Fframwaith Ymgynghoriaeth Adeiladu (Cyfleusterau a Gwasanaethau Ychwanegol) Cam 3 i’r cwmnïau a restrir isod. Mae’r Fframwaith yn cynnwys deg disgyblaeth ar draws cyfanswm o 50 lot, wedi’u hisrannu yn ôl parth a gwerth. Ceir manylion llawn am bob lot o fewn y canllawiau i gwsmeriaid ar wefan GwerthwchiGymru.

  • Ymgynghoriaeth geo-technegol: Atkins Limited, Ove Arup & Partners Ltd, Mott MacDonald, Wardell Armstrong, Parsons Brinckerhoff Ltd, Opus International Consultants (UK) Ltd, WYG Environment Transport Planning Ltd, Ramboll Ltd, Gwynedd Consultancy.
  • Halogiad tir: Atkins Limited, Ove Arup & Partners Ltd, Parsons Brinckerhoff Ltd, Mott MacDonald, WYG Environment Transport Planning Ltd, Amec Foster Wheeler, ESI Ltd, Ramboll (UK) Ltd.
  • Ymgynghoriaeth cyfleustodau: Mott MacDonald, Ove Arup & Partners Ltd, WYG Environment Transport Planning Ltd, Amec Foster Wheeler, UCML.
  • Uwchgynllunio / dylunio trefol: Atkins Limited, Ove Arup & Partners Ltd, Wardell Armstrong, BDP, WYG Environment Transport Planning Ltd, Austin Smith Lord, Amec Foster Wheeler, Scott Brownrigg, LDA Design, Barton Willmore.
  • Ymgynghoriaeth niwclear: Ove Arup & Partners Ltd, Mott MacDonald, WYG Environment Transport Planning Ltd, Parsons Brinckerhoff Ltd, MMI Engineering.
  • Ymgynghoriaeth iechyd a diogelwch: Capita Property & Infrastructure, Ramboll (UK) Ltd, WYG Environment Transport Planning Ltd, Amec Foster Wheeler.
  • Ymgynghoriaeth archeolegol / treftadaeth ddiwylliannol: Parsons Brinckerhoff Ltd, Wardell Armstrong, WYG Environment Transport Planning Ltd, Ramboll (UK) Ltd, TEP, Amec Foster Wheeler, Gwynedd Archaeological.
  • Asesiad CEEQUAL: Parsons Brinckerhoff Ltd, Atkins Limited, Amey OW, Ove Arup & Partners Ltd, Gwynedd Consultancy, Ramboll (UK) Ltd.
  • Ymgynghoriaeth rheoli cyfleusterau: AECOM Ltd, Mott MacDonald, GVA Grimley Ltd, Capita Property & Infrastructure, Gardiner Theobald, WYG Environment Transport Planning Ltd.
  • Gwasanaethau proffesiynol datblygiad preswyl: Cooke & Arkwright, GVA Grimley Ltd, Knight Frank, Lambert Smith Hampton, Savills.

Bydd y GCC yn trefnu digwyddiadau lansio i gwsmeriaid i alluogi rhanddeiliaid i gwrdd â'r cyflenwyr newydd. Manylion i ddilyn yn fuan.

Mae’r GCC yn gweithio gyda'r cyflenwyr llwyddiannus a Procserve i ddatblygu gwybodaeth ar gyfer marchnad eFasnachu Cymru. Bydd rhagor o fanylion yn cael eu lanlwytho i wefan GwerthwchiGymru yn fuan.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â: NPSProfessionalServices@cymru.gsi.gov.uk.