Skip to content

Hysbysiad o Ddyfarniad - Fframwaith Ymgynghoriaeth Adeiladu (Isadeiledd) Cam 2

Hysbysiad o Ddyfarniad - Fframwaith Ymgynghoriaeth Adeiladu (Isadeiledd) Cam 2

Mae'r Fframwaith Ymgynghoriaeth Adeiladu (Isadeiledd) Cam 2 (NPS-PS-0027-15) wedi cychwyn ac ar gael at ddefnydd sefydliadau sy’n aelodau o’r GCC.

01 Hydref 2015

Mae'r GCC wedi dyfarnu’r Fframwaith Gwasanaethau Cyfreithiol gan Gyfreithwyr ar draws 21 lot i'r cwmnïau a restrir isod.

  • amlddisgyblaethol (isadeiledd)
  • peirianneg sifil
  • peirianneg priffyrdd
  • ymgynghoriaeth trafnidiaeth
  • mapio perygl llifogydd, modelu a dadansoddi
  • rheoli dŵr
  • gwasanaethau proffesiynol ystadau
  • ymgynghoriaeth asbestos
  • gwasanaethau goruchwylio safleoedd
  • gwasanaethau awyrennau

Lle bo'n briodol, mae'r lotiau wedi’u torri i lawr ymhellach dros dair parth daearyddol a dau fand gwerth.

Mae’r Canllawiau i Gwsmeriaid ar gael ar wefan GwerthwchiGymru.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â thîm Proffesiynol y GCC ar: NPSProfessionalServices@cymru.gsi.gov.uk.