Skip to content

Hysbysiad o Ddyfarniad – Fframwaith Ymgynghoriaeth Adeiladu (Eiddo)

Hysbysiad o Ddyfarniad – Fframwaith Ymgynghoriaeth Adeiladu (Eiddo)

Mae Cytundeb Fframwaith Ymgynghoriaeth Adeiladu (Eiddo) (NPS-PS-0004-14) y Sector Cyhoeddus yng Nghymru nawr ar gael i’w ddefnyddio gan bob sefydliad y sector cyhoeddus yng Nghymru.

9 Chwefror 2015

Mae’r cytundeb hwn yn darparu siop-un-stop sy’n cydymffurfio’n llawn â Rheoliadau Caffael Ewropeaidd, ar gyfer holl anghenion ymgynghoriaeth yn y disgyblaethau canlynol:

  • pensaernïaeth
  • peirianneg fecanyddol a thrydanol
  • mesur meintiau
  • cydlynu CDM
  • peirianneg strwythurol
  • rheoli prosiectau
  • ecoleg
  • pensaernïaeth tirwedd
  • asesiad BREEAM.

Mae yna hefyd opsiwn ar gyfer dull Amlddisgyblaeth Gynhwysfawr.

Mae canllawiau llawn i gwsmeriaid a dogfennau templed ar gael ar GwerthwchiGymru.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â thîm Gwasanaethau Proffesiynol y GCC ar: NPSProfessionalServices@wales.gsi.gov.uk