Skip to content

Y newyddion diweddaraf am adeiladu a rheoli cyfleusterau

Y newyddion diweddaraf am adeiladu a rheoli cyfleusterau

Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.

Cyngor Abertawe: ymgorffori'r economi gylchol

Mae Cyngor Abertawe wedi defnyddio cytundeb dodrefn GCC i adnewyddu'r ganolfan ddinesig mewn modd arloesol, gan ddarparu nifer o fanteision o ran llesiant i'r genhedlaeth hon a chenedlaethau'r dyfodol. Ewch i WrapCymru i ddarllen mwy.

Rydym hefyd yn gweithio gyda WRAP ar y gwaith o ailosod y fframwaith dodrefn presennol.

I gael rhagor o fanylion am y fframwaith, e-bostiwch Jeanette Friar yn: NPSConstructionandFM@llyw.cymru