Skip to content

Digwyddiad Cod 150

Digwyddiad Cod 150

Ym mis Mawrth 2017 lansiom y Cod Ymarfer ar Gyflogaeth Foesegol mewn Cadwyni Cyflenwi.

Mae'r Cod wedi ei gynllunio i ddileu caethwasiaeth fodern ac i gefnogi arferion cyflogaeth foesegol.

Drwy gofrestru, mae sefydliadau'n cytuno i gydymffurfio â 12 ymrwymiad sydd wedi'u cynllunio i ddileu caethwasiaeth fodern.

I ddathu sefydliad rhif 150 yn cofrestru byddwn yn cynnal digwyddiad yng Ngogledd Cymru:

Amser:        10:00 - 14:00

Dyddiad:      Dydd Iau 10 Ionawr 2019

Lleoliad:       Prifysgol Glyndŵr, Wrecsam

Mae hwn yn gyfle i godi ymwybyddiaeth o'r Cod a rhwydweithio gyda sefydliadau eraill. Gwahoddwch eich cyflenwyr allweddol gan fod y digwyddiad hwn ar agor i bob sector!

Bydd y digwyddiad yn cynnwys:

  • prif anerchiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth, Ken Skates, a chyfle i gael eich llun wedi ei dynnu gyda'r sawl sydd wedi ymrwymo i'r Cod.
  • croeso a throsolwg gan yr Arweinydd Prosiectau Arbennig, Sue Hurrell
  • enghraifft o'r hyn y mae un sefydliad wedi ei wneud hyd yma i roi'r Cod ar waith.
  • cyfle i weld pa gymorth a chefnogaeth sydd ar gael i'r sawl sy'n ystyried cofrestru, yn enwedig y rheini ar y Cyflog Byw.

Mae'r digwyddiad am ddim a bydd cinio ar gael.

I gofrestru'ch diddordeb, VWPolicy@llyw.cymru