Skip to content

Lansio adnodd 'sgrinio ar gyfer cartelau' yr Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd

Lansio adnodd 'sgrinio ar gyfer cartelau' yr Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd

Mae'r Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd (CMA) wedi lansio adnodd digidol er mwyn helpu i drechu rigio ceisiadau.

Bydd adnodd 'Sgrinio ar gyfer Cartelau' y CMA yn helpu gweithwyr proffesiynol caffael cyhoeddus i nodi ymddygiad amheus gan gyflenwyr wrth wneud cais am gontractau.

Mae rigio ceisiadau'n ffurf ddifrifol o ymddygiad anghyfreithlon a all beri awdurdodau cyhoeddus dalu gormod wrth brynu nwyddau a gwasanaethau. Defnyddia'r feddalwedd algorithmau i nodi ymddygiad bidio a phatrymau prisio anarferol a all gadarnhau bod rigio ceisiadau wedi digwydd.

Mae'r adnodd ar gael i weithwyr proffesiynol ym maes caffael ei lawrlwytho a'i ddefnyddio.

Mae dolenni i'r adnodd, llythyr agored a modiwl e-ddysgu ar gael yn y ddolen ganlynol:

gov.uk/government/news/cma-launches-digital-tool-to-fight-bid-rigging