Skip to content

Hysbysiad o Ddyfarniad - Fframwaith Darparu Gwasanaethau Glanhau

Hysbysiad o Ddyfarniad - Fframwaith Darparu Gwasanaethau Glanhau

Mae'r Fframwaith Darparu Gwasanaethau Glanhau (NPS-CFM-008-14) wedi cychwyn ac ar gael at ddefnydd sefydliadau sy’n aelodau o’r GCC.

26 Mehefin 2015

Mae’r GCC wedi dyfarnu’r Fframwaith Darparu Gwasanaethau Glanhau ar draws chwe Lot o gynnyrch i’r cwmnïau canlynol:

  • 1. Gwasanaethau Glanhau Mewnol Cyffredinol:
    Chemsol Cymru Ltd, DNA Facilities Management, Glen Cleaning Company Ltd, GSL UK Ltd, Kier Support Services, ServiceMaster Swansea & South West Wales Ltd, Wrexham Commercial Services
  • 2. Gwasanaethau Glanhau Canopi:
    DNA Facilities Management, GSL UK Ltd, Rainbow International, Supacleen Ltd
  • 3. Gwasanaethau Glanhau Arbenigol: Chemsol Cymru Ltd, Crime Scene Cleaning UK Ltd, Crystal Cleaning Solutions, DNA Facilities Management, GSL UK Ltd, Supacleen Ltd.
  • 4. Gwasanaethau Glanhau Cynhwysfawr: Crime Scene Cleaning UK Ltd, Crystal Cleaning Solutions, DNA Facilities Management, GSL UK Ltd, Kier Support Services, Vinci Facilities
  • 5. Gwasanaethau Ystafelloedd Ymolchi: Kier Support Services, PHS, Vinci Facilities
  • 6. Ffresnwyr Aer: GSL UK Ltd, PHS, Pyramid Hygiene.

Mae’r Lotiau wedi’u rhannu ymhellach yn dri pharth daearyddol sef Gogledd Cymru, Canolbarth a Gorllewin Cymru, a De Cymru, yn ogystal â pharth Cymru gyfan ar gyfer Lotiau 4-6.

Mae’r Canllawiau i Gwsmeriaid ar gael ar wefan GwerthwchiGymru.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â thîm Adeiladu a Rheoli Cyfleusterau’r GCC ar: NPSConstruction&FM@wales.gsi.gov.uk.