Skip to content

Hysbysiad esbonio - Offer trydan, gwresogi a phlymio a deunyddiau cysylltiedig

Hysbysiad esbonio - Offer trydan, gwresogi a phlymio a deunyddiau cysylltiedig

Mae’r Canllawiau Cwsmeriaid ar gyfer Fframwaith Offer Trydan, Gwresogi a Phlymio a Deunyddiau Cysylltiedig y GCC wedi cael eu diwygio er mwyn adlewyrchu’r ffaith y bydd rhai o'r cyflenwyr sy’n rhan o’r fframwaith yn dosbarthu deunyddiau ac yn gwasanaethu’r fframwaith o ganghennau o frandiau cwmni cysylltiedig.

30 Tachwedd 2015

Dyma’r cyflenwyr sy’n cael eu heffeithio:

Lot 1 – Gosodiadau trydan, ceblau, goleuadau ac ategolion:

Bydd Edmundson Electrical Ltd yn dosbarthu ac yn gwasanaethu o Edmundson Electrical Ltd, Round Deakin ac Electrical Centre. Bydd Rexel UK Limited yn dosbarthu ac yn gwasanaethu o Newey & Eyre, WF Senate, Wilts Electrical Wholesalers a Denmans Electrical Wholesalers

Lot 2 – Gwresogi, awyru, boeleri a chynhyrchion cysylltiedig:

Bydd Grafton Merchanting GB Ltd yn dosbarthu ac yn gwasanaethu o Plumbase. Bydd Jewson Ltd yn dosbarthu ac yn gwasanaethu o Jewson Ltd a Graham Plumbers Merchants. Bydd LBS Builders Merchants yn dosbarthu ac yn gwasanaethu o LBS Builders Merchants a Total Plumbing. Bydd PTS - Plumbing Trade Supplies yn dosbarthu ac yn gwasanaethu o PTS - Plumbing Trade Supplies a City Plumbing Supplies.

Lot 3 – Plymio, glanweithdra a nwyddau dŵr glaw:

Bydd Grafton Merchanting GB Ltd yn dosbarthu ac yn gwasanaethu o Plumbase. Bydd Jewson Ltd yn dosbarthu ac yn gwasanaethu o Jewson Ltd a Graham Plumbers Merchants. Bydd LBS Builders Merchants yn dosbarthu ac yn gwasanaethu o LBS Builders Merchants a Total Plumbing. Bydd PTS - Plumbing Trade Supplies yn dosbarthu ac yn gwasanaethu o PTS - Plumbing Trade Supplies a City Plumbing Supplies

Mae’r Canllawiau i Gwsmeriaid ar gael ar wefan GwerthwchiGymru.