Skip to content

Digwyddiad Cymrodyr CIPS - 'Gwneud y peth iawn - rôl caffael o ran dweud a gwneud!'

Digwyddiad Cymrodyr CIPS - 'Gwneud y peth iawn - rôl caffael o ran dweud a gwneud!'

12 Mai 2016 - Cynhaliwyd digwyddiad Cymrodyr y Sefydliad Siartredig Prynu a Chyflenwi (CIPS) gan Pinsent Masons LLP yn gynharach y mis yma. Roedd y digwyddiad yn canolbwyntio ar ‘Wneud y Peth Iawn’ a rôl caffael.

Roedd y digwyddiad yn canolbwyntio ar ‘Wneud y Peth Iawn’ a rôl caffael ac ymhlith y pynciau dan sylw roedd y Ddeddf Caethwasiaeth Fodern a chamfanteisio o fewn cadwyni cyflenwi, amrywiaeth a chynhwysiant, cyfrifoldeb corfforaethol, a’r risgiau sy’n gysylltiedig â brandiau byd-eang yn dibynnu ar archwiliadau.

Siaradwyr:

  • Alex Cole-Hamilton, Pennaeth Cyfrifoldeb Corfforaethol, Oxfam Prydain Fawr
  • Mark Heath, Pennaeth Datblygu Busnes, Awdurdod Trwyddedu Gangmasters
  • Megan Stowe, Cyfarwyddwr Cyrchu Strategol Corfforaethol EMEA a Rheolwr Amrywiaeth Cyflenwyr Rhyngwladol, Intel
  • Duncan Bradshaw, Cyfarwyddwr Rhaglenni Aelodaeth, Stonewall
  • Shirley Cooper, Cadeirydd Pwyllgor Cymrodyr CIPS a hwylusodd y sesiwn Holi ac Ateb.