Skip to content

Digwyddiad i Gymrodorion y Sefydliad Siartredig Prynu a Chyflenwi

Digwyddiad i Gymrodorion y Sefydliad Siartredig Prynu a Chyflenwi

Roedd y digwyddiad hwn, oedd yng ngofal IBM ar 12 Mawrth, yn canolbwyntio ar gyflwyno’r Bil Caethwasiaeth Fodern, cadwyni cyflenwi moesegol mewn amgylchedd byd-eang a rheoli risg o fewn y cadwyni cyflenwi hyn.

Siaradwyr:

  • Mark Heath, Pennaeth Datblygu Busnes, Awdurdod Trwyddedu Gangmasters
  • David Noble, Prif Weithredwr y Sefydliad Siartredig Prynu a Chyflenwi (CIPS)
  • Cath Hill, Cyfarwyddwr Marchnata CIPS
  • Lucy Harding, Pennaeth Ymarfer Caffael a’r Gadwyn Gyflenwi yn Odgers Berndston
  • Simon Hodgson, Uwch Bartner Partneriaeth Carnstone
  • Nathalie Fekete, Arweinydd Ewropeaidd IBM dros weddnewid caffael
  • Kate Copstick, Sylfaenydd yr Elusen Mama Biashara (Mam Fusnes)