Skip to content

Y GCC ar restr fer Gwobrau Rheoli Cyflenwi CIPS

Y GCC ar restr fer Gwobrau Rheoli Cyflenwi CIPS

Mae'r Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol wedi cyrraedd rownd derfynol Gwobrau Rheoli Cyflenwi y Sefydliad Siartredig Caffael a Chyflenwi (CIPS) 2015.

Mae Gwobrau Rheoli Cyflenwi CIPS yn dathlu rhagoriaeth ac enghreifftiau eithriadol o arfer gorau, gan daflu golwg gynhwysfawr ar y cwmnïau ac unigolion mwyaf arloesol yn y proffesiwn.

Mae’r GCC ar y rhestr fer ar gyfer categori 'Gweithrediad Caffael sydd wedi Gwella Fwyaf – O’r Cychwyn', sy'n edrych ar y ffordd mae swyddogaeth gaffael a chadwyn cyflenwi newydd, wedi bod o fudd i sefydliad yn ei gyfanrwydd drwy reolaeth effeithiol ac arloesedd.

Ers ei gychwyniad ym mis Tachwedd 2013, gall y GCC adrodd arbedion ariannol o £7.9miliwn (hyd at fis Mawrth 2015), gan sicrhau bod pob contract a fframwaith yn ymgorffori egwyddorion allweddol Polisi Caffael Cymru. Mae buddion cymunedol yn ofynnol ar bob contract dros £5miliwn, gan gynnwys hyfforddiant a swyddi preswyl yn cael eu cynnig gan y cyflenwyr, ariannu rhaglenni cymunedol, ac is-gontractio i fusnesau a gefnogir.

Bydd yr enillwyr yn cael eu cyhoeddi ar 9 Medi 2015.

Ewch i Gwobrau Rheoli Cyflenwi CIPS am fanylion pellach.