Skip to content

Newidiadau i drothwyon Cyfnodolyn Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd (OJEU)

Newidiadau i drothwyon Cyfnodolyn Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd (OJEU)

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi nodi y dylai'r trothwyon diwygiedig a ddefnyddir i hysbysebu contractau yng Nghyfnodolyn Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd, a fydd mewn grym o 1 Ionawr 2018, gynnwys y canlynol:

infographic cy

Caiff Nodyn Polisi Caffael ei gyhoeddi er mwyn cyfleu'r newidiadau hyn a phan gaiff ei dderbyn byddwn yn sicrhau ei fod ar gael.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi gysylltu â thîm Gwerth Cymru yn Llywodraeth Cymru drwy ebost.

VWPolicy@wales365uk.onmicrosoft.com

Ffynhonnell: Gwerth Cymru