Skip to content

Hysbysiad o Ddyfarniad - Fframwaith Gwasanaethau Casglu Arian Parod

Hysbysiad o Ddyfarniad - Fframwaith Gwasanaethau Casglu Arian Parod

Mae'r Fframwaith Gwasanaethau Casglu Arian Parod (NPS-PS-0025-15) wedi cychwyn ac ar gael at ddefnydd sefydliadau sy’n aelodau o’r GCC.

09 Medi 2015

Mae'r GCC wedi dyfarnu’r Fframwaith Gwasanaethau Cyfreithiol gan Gyfreithwyr ar draws 21 lot i'r cwmnïau a restrir isod.

  • G4S Cash Collection Solutions (UK) Ltd
  • Loomis UK Ltd
  • Security Plus Ltd

Mar’r cyflenwyr yma wedi eu meincnodi yn erbyn Fframwaith YPO.

Mae’r gwasanaethau sydd wedi’u cynnwys ar y Fframwaith fel a ganlyn:

  • Casglu arian parod o adeiladau
  • Casglu arian parod o feysydd parcio a pheiriannau talu ac arddangos
  • Gwasanaethau trosglwyddo arian parod
  • Gwasanaethau bancio arian parod

Mae’r Canllawiau i Gwsmeriaid ar gael ar wefan GwerthwchiGymru.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â thîm Proffesiynol y GCC ar: NPSProfessionalServices@cymru.gsi.gov.uk.