Skip to content

Yn galw ar weithwyr proffesiynol ym maes y cyfryngau, cyfathrebu a chaffael!

Yn galw ar weithwyr proffesiynol ym maes y cyfryngau, cyfathrebu a chaffael!

Rydym yn cynnal digwyddiad lansio ar ddydd Mercher 7 Chwefror, ar gyfer fframweithiau 'prynu cyfryngau, ymgyrchoedd marchnata integredig a gwasanaethau cysylltiadau cyhoeddus' sydd wedi cael eu dyfarnu'n ddiweddar.

Noder bod y digwyddiad isod wedi’i ohirio. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra. Cysylltwch â NPSCorporateServices@llyw.cymru i gael gwybod am ddigwyddiadau yn y dyfodol.

Mae'r fframweithiau hyn yn darparu gwasanaethau cynllunio a phrynu cyfryngau, atebion creadigol, rheoli ymgyrchoedd a chymorth cysylltiadau cyhoeddus, sy'n gost-effeithiol ac o ansawdd uchel, ar gyfer sefydliadau hyd a lled sector cyhoeddus Cymru.

________________________________________

Manylion

De Cymru:

Dyddiad: Dydd Mercher 7 Chwefror 2018

Amser: 09:30 – 14:30

Lleoliad: Canolfan Waterton, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 3WT

Cost: Am Ddim

Gogledd Cymru:

Rydym yn awyddus i gynnal yn y gogledd hefyd. Os ydych yn gwsmer yn y gogledd sydd â diddordeb mewn digwyddiad o'r fath, cysylltwch â ni ar y cyfeiriad ebost isod.

Noder ei bod yn hanfodol trefnu lle ymlaen llaw ar gyfer y digwyddiadau hyn. 

Cysylltwch â NPSCorporateServices@llyw.cymru i drefnu eich lle. 

________________________________________

Wyddech chi?

  • Byddwch yn gallu gosod pob math o hysbyseb ym mhob cyfrwng, yn y DU ac yn rhyngwladol, ac elwa ar gyfraddau cyfryngau gwell oherwydd arbedion maint drwy ddefnyddio'r asiantaeth.
  • Byddwn yn rheoli cyflenwyr y fframweithiau'n ganolog, felly ni fydd angen i chi boeni am gynnal cyfarfodydd adolygu cyflenwyr, gofyn am wybodaeth reoli fisol na Dangosyddion Perfformiad Allweddol. Byddwn yn gwneud hyn i gyd ar eich rhan.
  • Mae'r fframweithiau hyn yn cydymffurfio'n llwyr â rheoliadau'r UE, felly ni fydd angen proses gaffael ychwanegol i fodloni eich gofynion.

_______________________________________

Bydd y digwyddiad lansio'n cynnwys marchnad anffurfiol a fydd yn gyfle i chi gwrdd â holl gyflenwyr y fframweithiau wyneb yn wyneb yn ogystal â chyflwyniad byr gan gyflenwr pob fframwaith.

Bydd hwn yn gyfle gwych i gwsmeriaid rwydweithio, cwrdd â chyflenwyr a thrafod cyfleoedd yn y dyfodol, meithrin dealltwriaeth well o'r ystod eang o wasanaethau sydd ar gael drwy'r fframwaith yn ogystal â chael awgrymiadau a chyngor defnyddiol er mwyn manteisio i'r eithaf ar y cyllidebau sydd ar gael.

Rydym yn croesawu staff cyfathrebu a marchnata, ynghyd â staff caffael o sefydliadau cwsmeriaid GCC yn y digwyddiadau hyn.

Gweler manylion fframwaith Prynu Cyfryngau yma: https://lnks.gd/2/6NhbML

Manylion fframwaith Ymgyrchoedd Marchnata Integredig a Gwasanaethau Cysylltiadau Cyhoeddus: https://lnks.gd/2/3ndbRT

Mae gwybodaeth gefndirol a chanllawiau ar y fframwaith ar gael ar wefan GwerthwchiGymru