Skip to content

Hysbysiad o Ddyfarniad - Fframwaith Atebion Teithio a Llety Busnes

Hysbysiad o Ddyfarniad - Fframwaith Atebion Teithio a Llety Busnes

Mae'r Fframwaith Atebion Teithio a Llety Busnes (NPS-PSU-0015-14) wedi cychwyn ac ar gael at ddefnydd sefydliadau sy’n aelodau o’r GCC.

15 Hydref 2015

Cychwynnodd Fframwaith Atebion Teithio a Llety Busnes y GCC ar 12 Hydref 2015 ac mae nawr ar gael at ddefnydd y sector cyhoeddus Cymreig. Cafodd ei ddyfarnu ar draws dwy lot i’r cwmnïau canlynol:

1 - Cwmni Rheoli Teithio: CTM Travel Ltd

Gall cwsmeriaid ddyfarnu’n uniongyrchol i'r Cwmni Rheoli Teithio Lot 1 heb yr angen i redeg unrhyw gystadleuaeth bellach.

Bydd CTM Travel Ltd yn darparu gwasanaeth archebu ac ymchwil ar-lein ac all-lein ar gyfer teithio busnes y DU a rhyngwladol, a gwasanaethau cysylltiedig, gan gynnwys:

  • gwestai
  • teithio rheilffyrdd
  • teithio awyr
  • gwasanaethau fferi
  • cyngor proffesiynol ac adnoddau ymchwil.

2  - Cyfleusterau Cynadledda Cymreig: Best Western Heronston Hotel, Brynafon Country House Hotel, Cardiff Metropolitan University, Conwy Business Centre, Fonmon Castle Estate, Glasdir, Greenmeadow Community Farm, Liberty Stadium, Parc Eirias, Swansea University, Tynrhyd Retreat, Waunifor Centre, Venue Cymru.

Nodwch fod Lot 2 wedi'i rhannu ymhellach yn chwe pharth daearyddol.

Mae’r Canllawiau i Gwsmeriaid ar gael ar wefan GwerthwchiGymru.

Bydd y GCC yn trefnu digwyddiadau lansio i gwsmeriaid er mwyn i randdeiliaid gwrdd â CTM Travel Ltd, y cyflenwr llwyddiannus ar Lot 1 - Cwmni Rheoli Teithio. Manylion i ddilyn yn fuan.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â: NPSPeopleServices&utilities@cymru.gsi.gov.uk.