Skip to content

Hysbysiad o Ddyfarniad - Fframwaith Technolegau a Gwasanaethau Cynorthwyol

Hysbysiad o Ddyfarniad - Fframwaith Technolegau a Gwasanaethau Cynorthwyol

Mae'r Fframwaith Technolegau a Gwasanaethau Cynorthwyol (NPS-PSU-0020-15) wedi cychwyn ac ar gael at ddefnydd sefydliadau sy’n aelodau o’r GCC.

16 Hydref 2015

Mae’r GCC wedi dyfarnu’r Fframwaith Technolegau a Gwasanaethau Cynorthwyol ar draws pedair lot i’r cwmnïau canlynol:

1 - teleofal a chynnyrch gofal â thechnoleg: BES Rehab Ltd, Buddi Limited, Kokomo Healthcare Ltd, Openview Security Solutions Limited, Possum Ltd, Safe Patient Systems Ltd, Tunstall Healthcare (UK) Limited, Tynetec Ltd, Yecco

2  - gosod, dadgomisiynu, cynnal a chadw ac atgyweirio (larymau gwasgaredig): Tunstall Healthcare (UK) Ltd, Openview Security Solutions Ltd

3 - gosod, dadgomisiynu, cynnal a chadw ac atgyweirio (gwifredig mewn llety â chymorth): Tunstall Healthcare (UK) Ltd, Openview Security Solutions Ltd

4  - gwasanaeth a reolir yn llawn - cyflenwi, gosod, dadgomisiynu, cynnal a chadw ac atgyweirio: Tunstall Healthcare (UK) Ltd, Openview Security Solutions Ltd.

Mae’r lotiau wedi’u rhannu ymhellach yn 12 parth daearyddol, gan gynnwys parth Cymru gyfan.

Mae’r Canllawiau i Gwsmeriaid ar gael ar wefan GwerthwchiGymru.

Bydd gwybodaeth am rifau adnabod Catalogau ar gyfer marchnad eFasnachu Cymru yn cael ei lanlwytho i wefan GwerthwchiGymru yn fuan.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â: NPSPeopleServices&utilities@cymru.gsi.gov.uk.