Skip to content

A yw eich cyflenwyr yn barod ar gyfer Brexit?

A yw eich cyflenwyr yn barod ar gyfer Brexit?

Os ydych yn brynwr, anogwch eich cyflenwyr i fanteisio ar yr help sydd ar gael iddynt.

Mae angen go iawn a dybryd i bob busnes yng Nghymru baratoi ar gyfer Brexit gan gynnwys y posibilrwydd o ganlyniad dim cytundeb.

Rydym yn annog busnesau i fanteisio ar y pecyn o fesurau y mae Llywodraeth Cymru wedi'i roi ar waith i sicrhau eu bod yn barod waeth beth fydd y canlyniad ar 29 Mawrt

  • Gall pob cyflenwr fynd i Borth Brexit Busnes Cymru i gael gwybodaeth, cyngor a chymorth
  • Ffoniwch linell gymorth Busnes Cymru ar 03000 6 03000
  • Cwblhewch becyn cymorth hunanasesu Brexit lle y gallwch asesu eich parodrwydd mewn nifer o feysydd busnes critigol, gan gynnwys Strategaeth Fusnes, Arloesedd, Gwerthu a Marchnata, Allforio, Rheoli Pobl a Chyllid.
  • Ystyriwch wneud cais i Gronfa Cydnerthedd Brexit a sefydlwyd er mwyn cefnogi busnesau
  • Ystyriwch fynd i seminarau â thema Brexit  a gynlluniwyd i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i fusnesau am y sefyllfa ar Brexit. Cynhelir nifer o sesiynau briffio ym mis Mawrth 2019.