Skip to content

Fframwaith gwasanaethau argraffu Cymru gyfan

Fframwaith gwasanaethau argraffu Cymru gyfan

Mae'r fframwaith gwasanaethau argraffu Cymru gyfan (NPS-CS-0022-15) wedi cychwyn ac ar gael at ddefnydd sefydliadau sy’n aelodau o’r GCC.

14 Ionawr 2016

Mae’r GCC wedi dyfarnu’r Fframwaith Gwasanaethau Argraffu i’r cwmnïau a restrir isod. Mae’r Fframwaith yn cynnwys naw lot sy’n ymdrin ag agweddau amrywiol ar Argraffu.

 1. Argraffu masnachol maint mawr: Stephens & George; The Westdale Press Ltd; Zenith Print & Packaging; Harcourt Litho Ltd; McLays Printers; Harlequin Print & Packaging; Deltor Communications; DST Output.
 2. Argraffu masnachol maint canolig i isel: Spectrum Printing; Harcourt Litho; CPS Group; Zenith Print & Packaging; Harlequin Print & Packaging; Stephens & George; The Westdale Press Ltd; Cambrian Printers Ltd.
 3. Pum parth fel a ganlyn:
  Parth 1 (Ynys Môn, Gwynedd, Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Wrecsam): C3 Imaging Ltd; Design 2 Print; Snowdonia Design & Print; View Creative Ltd; Fineline Printing.
  Parth 2 (Ceredigion, Powys): LG Davis; Cambrian Printers Ltd; Powerprint; Y Lolfa; WPG Ltd.
  Parth 3 (Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin, Abertawe, Castell-nedd Port Talbot. Pen-y-bont ar Ogwr): Harcourt Litho; J D Lewis Ltd; City & County of Swansea; Mike Clarke Printing.
  Parth 4 (Rhondda Cynon Taf, Caerffili, Merthyr Tudful, Blaenau Gwent, Tor-faen, Casnewydd): Seargeant Brothers Printers; Harlequin Print & Packaging; Allpay Ltd; Zenith Print & Packaging; Wye Media.
  Parth 5 (Caerdydd, Bro Morgannwg): Allens Printers Ltd; Minuteman Press; SET Office Supplies; The Print Centre Ltd; McLays Printers.
 4. Argraffu a gorffennu arbenigol: Zenith Print & Packaging; C3 Imaging; Uprise Print; Cats Solutions Ltd; Lexon Group.
 5. Argraffu amlenni: Harcourt Litho; Mail Solutions UK Ltd; Allens Printers Ltd; SET Office Supplies; Mediascene Ltd.
 6. Argraffu papurau newydd: Trinity Mirror Printing.
 7. Post uniongyrchol: APS Group; Adare Ltd; FT Solutions.
 8. Argraffu diogelwch: APS Group.
 9. Darpariaeth gwasanaeth a reolir: Corporate Document Services. Billington Bioenergy Ltd; Forever Fuels Ltd; PBE Fuels Ltd; Scot Heating Company Ltd.

Mae’r Canllawiau i Gwsmeriaid ar gael ar wefan GwerthwchiGymru.

Gweithdrefn mini-gystadleuaeth ar gyfer Lotiau 1, 2, 3, 4, 5 a 7.

I gynnal mini-gystadlaethau, gall cwsmeriaid ddefnyddio'r dulliau canlynol:

 • eTendroCymu (Bravo)
 • eRFQ (trwy Procserve-Basware – gweler Atodiad 2 o fewn ‘Gwybodaeth Contract’ ar wefan GwerthwchiGyrmu)
 • Proses RFQ GwerthwchiGymru
 • Danfon a derbyn eu dogfennau yn electronig drwy e-bost.

Ar gyfer archebion drwy Lotiau 6, 8 a 9, bydd angen i gwsmeriaid ddyfarnu’n uniongyrchol drwy’r cytundeb, heb ailagor y gystadleuaeth.

Yn dilyn adborth gan gwsmeriaid, nid oes catalogau wedi’u cynhyrchu ar gyfer y fframwaith hwn. Mae’r GCC yn bwriadu dadansoddi gwariant ar ôl cyfnod o amser a gweithio gyda chwsmeriaid i ddatblygu catalogau yn seiliedig ar feysydd cyffredin o wariant lle bo hynny’n briodol.

Bydd y GCC yn trefnu digwyddiadau lansio i gwsmeriaid er mwyn i randdeiliaid gwrdd â chyflenwyr ym mis Mawrth. Manylion i ddilyn yn fuan.

Gall cwsmeriaid hefyd ddefnyddio’r Cerdyn Pryniant Cymreig (Barclaycard) ar gyfer y fframwaith hwn.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â: NPSCorporateServices@cymru.gsi.gov.uk.