Skip to content

Ymarfer cyrchu adnoddau eGaffael Cymru gyfan

Ymarfer cyrchu adnoddau eGaffael Cymru gyfan

Mae Grŵp Cyflenwi’r GCC wedi gofyn i’r GCC gynnal ymarfer caffael ar gyfer adnoddau eGaffael i’r sector cyhoeddus yng Nghymru.

Mae’r trefniadau presennol ar gyfer eFasnachCymru ac eDendroCymru ar waith tan 11 Ionawr 2019. Mae trefniadau ariannu yn y dyfodol ar gyfer y gwasanaethau yn amodol ar gymeradwyaeth Gweinidogion. Fodd bynnag, er mwyn caniatáu digon o amser ar gyfer unrhyw waith caffael y gall fod ei angen, mae Grŵp Cyflenwi’r GCC wedi penderfynu dechrau’r broses. Bydd hyn yn sicrhau nad oes bwlch mewn gwasanaethau. Rydym yn anelu at roi unrhyw drefniadau newydd ar waith erbyn diwedd mis Mehefin 2018.

Cyhoeddwyd Hysbysiad Gwybodaeth Ymlaen Llaw (PIN) ar gyfer ‘System Prynu Dynamig o Adnoddau eGaffael’ i’r sector cyhoeddus yng Nghymru ar 21 Rhagfyr y llynedd.

Gallai cwmpas y System Prynu Dynamig gynnwys y canlynol:

  • GwerthwchiGymru
  • sgoriau ariannol a dadansoddi risg
  • cyrchu (arwerthiannau, gwerthuso, cymedroli, dyfarnu contractau)
  • llofnodion electronig
  • catalogau
  • eAnfonebu
  • rheoli cylch oes contractau
  • hyfforddiant; a gwasanaethau proffesiynol ategol

Fel rhan o’r gwaith cynllunio ar gyfer y broses gaffael, cynhaliwyd dwy sesiwn ymgysylltu â chwsmeriaid gennym yn gynharach yn ystod y mis, yn dilyn digwyddiad briffio i gyflenwyr. Caiff Grŵp Fforwm Categorïau ei sefydlu er mwyn cynrychioli’r sectorau a chyfrannu at yr Arfarniad o Opsiynau a gaiff ei adolygu gan Grŵp Cyflenwi’r GCC ym mis Chwefror 2018.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth neu’r wybodaeth ddiweddaraf am gynnydd, anfonwch e-bost atom i: NPSICTCategoryTeam@llyw.cymru. Gall cyflenwyr gofrestru eu diddordeb drwy GwerthwchiGymru.