Skip to content

Hysbysiad o Ddyfarniad - Fframwaith Gwasanaeth a Reolir ar gyfer Darparu Gweithwyr Asiantaeth

Hysbysiad o Ddyfarniad - Fframwaith Gwasanaeth a Reolir ar gyfer Darparu Gweithwyr Asiantaeth

Mae Fframwaith Gwasanaeth a Reolir ar gyfer Darparu Gweithwyr Asiantaeth, y GCC (NPS-PSU-0010-14) wedi cychwyn ar 08 Ebrill 2015 ac ar gael at ddefnydd sefydliadau sy’n aelodau o’r GCC.

08 Ebrill 2015

Mae tair lot wedi cael eu dyfarnu i'r cwmnïau canlynol:

  • 1. Ateb Prif Werthwr ar gyfer Staff Corfforaethol:
    Hays Specialist Recruitment Ltd, Pertemps Recruitment Partnership Ltd, Randstad
  • 2. Ateb Gwerthwr Niwtral ar gyfer Staff Corfforaethol:
    Comensura Limited, De Poel Managed Service, Matrix SCM
  • 3. Darparwr Gwasanaeth a Reolir ar gyfer Staff Addysg (Ysgolion Cynradd ac Uwchradd):New Directions Education Ltd.

Bydd y GCC yn trefnu digwyddiadau cwsmeriaid i esbonio’r Weithdrefn Archebu ac Ymgysylltu i Ddefnyddwyr cyn bo hir.

Mae’r Canllawiau i Gwsmeriaid ar gael ar wefan GwerthwchiGymru.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â thîm Gwasanaethau Pobl a Chyfleustodau’r GCC ar: NPSPeopleServices&Utilities@cymru.gsi.gov.uk.