Skip to content

Bargen dda newydd i reolwyr fflyd

Bargen dda newydd i reolwyr fflyd

Caiff rheolwyr fflyd fargen dda, gan wneud arbedion a gwella effeithlonrwydd eu fflyd drwy ddefnyddio ein fframwaith telemateg newydd.

Lansiwyd y fframwaith ar 20 Mehefin 2018 gyda chwe chyflenwr gwasanaethau.

Mae telemateg yn defnyddio technoleg GPS mewn cerbydau gan sicrhau manteision i reolwyr fflyd, gan gynnwys:

  • Lleihau costau yswiriant
  • Nodi lleoliad cerbydau ar unrhyw adeg benodol
  • Lleihau costau gweithredu drwy ddylanwadu ar ymddygiad gyrwyr - gan wella arddull yrru a lleihau'r defnydd o danwydd a nifer y gwrthdrawiadau traffig ffyrdd
  • Sicrhau y caiff cerbydau eu cynnal a'u cadw'n well a lleihau problemau mecanyddol a all beri oedi i weithrediadau a chynyddu amser segur drud – drwy lunio amserlen ar gyfer gwaith cynnal a chadw cerbydau datblygedig gan ddefnyddio rhybuddion cwsmeriaid yn seiliedig ar filltiredd, y defnydd o injan neu amser.
Am ragor o wybodaeth, mae dogfennau canllaw gael drwy fynd i GwerthwchiGymru (angen mewngofnodi).

Cysylltwch â ni yn NPSFleet@llyw.cymru os hoffech gael cymorth i ddefnyddio'r fframwaith hwn.