Skip to content

Newyddion

Newyddion
Newyddion caffael gan y GCC a Gwerth Cymru – Mai 2019

21/05/19
Ein cylchlythyr cyfredol a’n harchif cylchlythyrau ar-lein.
 

Safonau e-anfonebu newydd yn dod i rym

10/05/19
Daeth cyfarwyddeb caffael newydd ar gyfer e-anfonebu i rym ar 18 Ebrill, gan gyflwyno Safonau e-anfonebu newydd.
 

Y newyddion diweddaraf am adeiladu a rheoli cyfleusterau

02/05/19
Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.
 

Newyddion cryno am Fflyd a Thrafnidiaeth

02/05/19
Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.
 

Newyddion cryno am faterion digidol, data a TGCh

02/05/19
Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.
 

Newyddion cryno am wasanaethau pobl

02/05/19
Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.
 

Newyddion cryno am wasanaethau proffesiynol

02/05/19
Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.
 

Y paratoadau ar gyfer Brexit heb gytundeb yn parhau

02/04/19
Y wybodaeth ddiweddaraf am y Brexit
 

Cod Ymarfer ar ddigwyddiadau busnes Cyflogaeth Foesegol mewn Cadwyni Cyflenwi

01/04/19
A yw eich busnes yn gwerthu i'r sector cyhoeddus?
 

Newyddion cryno am wasanaethau pobl

01/04/19
Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.
 

Iechyd galwedigaethol a gwasanaethau cysylltiedig

01/04/19
Mae ein fframwaith ar gyfer darparu gwasanaethau iechyd galwedigaethol a gwasanaethau cysylltiedig (NPS-PSU-0091-18) bellach ar waith ac ar gael i'w ddefnyddio gan y sector cyhoeddus yng Nghymru.
 

Newyddion cryno am wasanaethau proffesiynol

01/04/19
Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.
 

Newyddion cryno am Fflyd a Thrafnidiaeth

01/04/19
Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.
 

Y newyddion diweddaraf am adeiladu a rheoli cyfleusterau

01/04/19
Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.
 

Newyddion cryno am faterion digidol, data a TGCh

28/03/19
Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.
 

Newyddion cryno am wasanaethau corfforaethol

04/03/19
Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.
 

Newyddion cryno am wasanaethau pobl

04/03/19
Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.
 

Newyddion cryno am wasanaethau proffesiynol

04/03/19
Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.
 

A yw eich cyflenwyr yn barod ar gyfer Brexit?

04/03/19
Os ydych yn brynwr, anogwch eich cyflenwyr i fanteisio ar yr help sydd ar gael iddynt.
 

Newyddion cryno am faterion digidol, data a TGCh

28/02/19
Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.
 

Newyddion cryno am fwyd a diod

28/02/19
Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.
 

Newyddion cryno am Fflyd a Thrafnidiaeth

28/02/19
Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.
 

Y newyddion diweddaraf am adeiladu a rheoli cyfleusterau

28/02/19
Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.
 

Y wybodaeth ddiweddaraf am y Ddogfen Gaffael Sengl Ewropeaidd

27/02/19
Ym mis Ebrill 2018, daeth yn ofyniad i bob ymarfer caffael uwchlaw trothwy Cyfnodolyn Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd ddefnyddio'r Ddogfen Gaffael Sengl Ewropeaidd.
 

Digwyddiadau rhwydweithio â chwsmeriaid – yn dod yn fuan

06/02/19
Gweithgaredd yn dilyn adolygiad o'r Gwerth Cymru a'r Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol.
 

Rheolwyr contract – Ydych chi'n barod ar gyfer Brexit?

04/02/19
Nod Llywodraeth Cymru yw cael y canlyniad gorau posibl, neu'r un lleiaf niweidiol, i'r negodiadau Brexit ar gyfer Cymru – p'un a lwyddir i ddod i gytundeb ai peidio.
 

Gwefan Paratoi Cymru

04/02/19
Gan ragweld y pryderon am effeithiau posibl Brexit heb gytundeb ar Gymru, mae Llywodraeth Cymru wedi creu gwefan newydd er mwyn rhoi sicrwydd a chyngor i ddinasyddion.
 

Newyddion cryno am wasanaethau proffesiynol

04/02/19
Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.
 

Newyddion cryno am fwyd a diod

04/02/19
Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.
 

Newyddion cryno am wasanaethau pobl

04/02/19
Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.
 

Newyddion cryno am faterion digidol, data a TGCh

04/02/19
Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.
 

Newyddion cryno am Fflyd a Thrafnidiaeth

04/02/19
Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.
 

Newyddion cryno am wasanaethau corfforaethol a chymorth busnes

04/02/19
Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.
 

Newyddion cryno am adeiladu, rheoli cyfleusterau a chyfleustodau

04/02/19
Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.
 

Cod ymarfer yn cyrraedd carreg filltir o 150

04/02/19
Cyhoeddodd Gweinidog yr Economi Ken Skates mewn digwyddiad yn Wrecsam yn ddiweddar fod mwy na 150 o sefydliadau wedi mabwysiadu Cod Ymarfer arloesol Llywodraeth Cymru ar Gyflogaeth Foesegol, gan helpu i sicrhau amodau gwaith gwell mewn cadwyni cyflenwi.
 

Contractau ac adnoddau'r GCC

29/01/19
Mae'r ardal “Contractau ac Adnoddau'r GCC” ar wefan GwerthwchiGymru yn newid.
 

Newidiadau staff o fewn ein tîmau caffael

07/12/18
Yn dilyn secondiad Sue Moffatt, bydd Dean Medcraft, Cyfarwyddwr Cyllid a Gweithdrefnau yn arwain Cyfarwyddiaeth Masnachol a Chaffael Llywodraeth Cymru ar sail dros dro interim.
 

Angen Gwirfoddolwyr!

04/12/18
Mae Llywodraeth Cymru, ynghyd â'r Alban a Gogledd Iwerddon, yn gweithio gyda Llywodraeth y DU i ddatblygu gwasanaeth e-hysbysiad newydd.
 

Fforwm Caffael Gogledd Cymru

04/12/18
Byddwn yn cynnal cyfarfod nesaf fforwm Gogledd Cymru ddydd Iau 13 Rhagfyr.
 

Newyddion cryno am wasanaethau pobl

04/12/18
Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.
 

Digwyddiad Cod 150

03/12/18
Ym mis Mawrth 2017 lansiom y Cod Ymarfer ar Gyflogaeth Foesegol mewn Cadwyni Cyflenwi.
 

Neges ffarwel gan Sue Moffatt

03/12/18
Rwy'n symud ymlaen i ymgymryd â sialens newydd.
 

Y wybodaeth ddiweddaraf am faterion digidol, data a TGCh

03/12/18
Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.
 

Adnoddau eGaffael

30/11/18
Dyfarnwyd contractau ar gyfer darparu adnoddau a gwasanaethau eGaffael i BravoSolution a Basware.
 

Newyddion cryno am wasanaethau proffesiynol

30/11/18
Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.
 

Newyddion cryno am adeiladu, rheoli cyfleusterau a chyfleustodau

28/11/18
Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.
 

Newyddion cryno am fwyd a diod

28/11/18
Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.
 

Newyddion cryno am fflyd a thrafnidiaeth

28/11/18
Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.
 

Gwasanaethau corfforaethol

28/11/18
Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.
 

Cytundeb fframwaith gwasanaethau cyfieithu a chyfieithu ar y pryd yn Gymraeg

06/11/18
Aeth ein fframwaith ar gyfer darparu gwasanaethau cyfieithu a chyfieithu ar y pryd yn Gymraeg (NPS-PS-0078-17) yn fyw ar 1 Tachwedd 2018, ac mae ar gael i'w ddefnyddio gan y sector cyhoeddus yng Nghymru.
 

Y wybodaeth ddiweddaraf am faterion digidol, data a TGCh

30/10/18
Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.
 

Adnoddau eGaffael

30/10/18
Ar hyn o bryd, mae Llywodraeth Cymru yn ariannu adnoddau eGaffael ar gyfer y Sector Cyhoeddus yng Nghymru.
 

Diogelu eich busnes

29/10/18
Ydych chi am sicrhau bod eich busnes mor ddiogel â phosibl?
 

Newyddion cryno am wasanaethau proffesiynol

24/10/18
Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.
 

Newyddion cryno am wasanaethau corfforaethol a chymorth busnes

24/10/18
Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.
 

Newyddion cryno am fwyd a diod

24/10/18
Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.
 

Procurex Cymru 2018

24/10/18
Rydym wrth ein bodd ein bod yn bartner swyddogol yn Procurex Cymru 2018.
 

Newyddion cryno am adeiladu, rheoli cyfleusterau a chyfleustodau

22/10/18
Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.
 

Newyddion cryno am fflyd a thrafnidiaeth

22/10/18
Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.
 

Newyddion cryno am wasanaethau pobl

22/10/18
Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.
 

Y wybodaeth ddiweddaraf i gwsmeriaid a chyflenwyr y GCC ar yr Adolygiad Caffael

17/10/18
Ar 5 Medi darparodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid, Mark Drakeford, ddatganiad ysgrifenedig ar y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol a Gwerth Cymru.
 

Y wybodaeth ddiweddaraf am faterion Digidol, Data a TGCh

05/10/18
Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.
 

Newyddion cryno am wasanaethau pobl

05/10/18
Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.
 

Newyddion cryno am fflyd a thrafnidiaeth

05/10/18
Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.
 

Newyddion cryno am fwyd a diod

05/10/18
Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.
 

Newyddion cryno am adeiladu, rheoli cyfleusterau a chyfleustodau

05/10/18
Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.
 

Y newyddion diweddaraf am ESPD

05/10/18
Mae gwaith yn mynd rhagddo i fynd i'r afael ag adborth a dderbyniwyd ar y Ddogfen Gaffael Sengl Ewropeaidd (ESPD).
 

Procurex Cymru 2018

05/10/18
Cynhelir pedwerydd digwyddiad Procurex Cymru yn Arena Motorpoint, Caerdydd ddydd Iau 8 Tachwedd.
 

Adnoddau eGaffael

05/10/18
Ar hyn o bryd, mae Llywodraeth Cymru yn ariannu adnoddau eGaffael ar gyfer y Sector Cyhoeddus yng Nghymru.
 

Diweddaru polisi

05/10/18
Mae tri modiwl e-ddysgu newydd bellach ar gael ar lwyfan eDdysgu y GIG.
 

Datganiad Ysgrifenedig Cynllun Gweithredu Caffael

05/10/18
Dyfodol gwasanaethau caffael allanol.
 

Newyddion cryno am wasanaethau proffesiynol

28/09/18
Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.
 

Y Newyddion Diweddaraf am Brexit

27/09/18
Er mwyn paratoi ar gyfer y posibilrwydd o 'Brexit dim cytundeb', mae Llywodraeth y DU wedi bod yn cyhoeddi Hysbysiadau Technegol ar ei gwefan GOV.UK.
 

Cyflenwi a dosbarthu diodydd alcoholig a diodydd cysylltiedig

25/09/18
Mae'r fframwaith cyflenwi a dosbarthu diodydd alcoholig a diodydd cysylltiedig (NPS-FOOD-0084-18) wedi cychwyn ac ar gael at ddefnydd sefydliadau sy’n aelodau o’r GCC.
 

Y wybodaeth ddiweddaraf am faterion Digidol, Data a TGCh

07/09/18
Trefniadau newydd ar ôl mis Ionawr 2019
 

Uchafbwyntiau rhanddeiliaid

07/09/18
Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.
 

Newyddion cryno am wasanaethau proffesiynol

07/09/18
Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.
 

Newyddion cryno am wasanaethau pobl

07/09/18
Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.
 

Newyddion cryno am fwyd a diod

07/09/18
Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.
 

Newyddion cryno am fflyd a thrafnidiaeth

07/09/18
Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.
 

Newyddion cryno am wasanaethau corfforaethol a chymorth busnes

07/09/18
Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.
 

Newyddion cryno am adeiladu, rheoli cyfleusterau a chyfleustodau

07/09/18
Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.
 

Y wybodaeth ddiweddaraf am Adnoddau eGaffael

07/09/18
Ar hyn o bryd, mae Llywodraeth Cymru yn ariannu adnoddau eGaffael ar gyfer y Sector Cyhoeddus yng Nghymru, mae hyn yn cynnwys eFasnachuCymru (Basware) ac eDendroCymru (BravoSolution ac AWARD).
 

Procurex Cymru 2018

07/09/18
Mae Llywodraeth Cymru yn falch o fod wedi cynnal digwyddiad Procurex Cymru am y pedair blynedd diwethaf a bydd yn dychwelyd i Gaerdydd ar 8 Tachwedd.
 

Gwobrau GO - galwad olaf am geisiadau

07/09/18
Mae'r gwobrau yn gyfle gwych i ddathlu rhagoriaeth ym maes caffael.
 

Dywedwch wrthym yr hyn y mae angen i chi ei wybod am Brexit

07/09/18
Cynhelir Procurex Cymru yn Arena Motorpoint, Caerdydd ddydd Iau 8 Tachwedd 2018.
 

Porth TGCh

07/09/18
Mae Dun & Bradstreet wedi lansio Porth Dysgu Cwsmeriaid newydd yn ddiweddar.
 

Sector cyhoeddus Cymru a’r her plastigion

05/09/18
Mynd i’r afael â’r her blastigion trwy brosesau caffael.
 

Fframwaith ymgynghoriaeth TAW a gwasanaethau ariannol

29/08/18
Mae ein fframwaith ymgynghoriaeth TAW a gwasanaethau ariannol (NPS-PS-0080-17) bellach yn fyw ac ar gael i'w ddefnyddio gan y sector cyhoeddus yng Nghymru.
 

Newyddion cryno am fflyd a thrafnidiaeth

13/08/18
Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.
 

Newyddion cryno am fflyd a thrafnidiaeth

13/08/18
Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.
 

Arbed mwy na thraean ar ddarnau sbâr cerbydau

20/07/18
Dengys astudiaeth achos newydd gan y GCC sut y llwyddodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot i gyflawni arbedion o 35 y cant ar ddarnau sbâr cerbydau dwy ddefnyddio fframwaith gwasanaeth a reolir newydd.
 

Bargen dda newydd i reolwyr fflyd

20/07/18
Caiff rheolwyr fflyd fargen dda, gan wneud arbedion a gwella effeithlonrwydd eu fflyd drwy ddefnyddio ein fframwaith telemateg newydd.
 

Procurex Cymru – cofrestrwch nawr!

20/07/18
Mae'r gwaith cynllunio wedi hen gychwyn ar gyfer Procurex Cymru 2018, sef y digwyddiad caffael mwyaf yng Nghymru lle y daw prynwyr a chyflenwyr at ei gilydd i rwydweithio a dysgu.
 

Gwobrau Go Cymru yn derbyn ceisiadau

20/07/18
Gwobrau Go Cymru bellach yn derbyn ceisiadau.
 

Y wybodaeth ddiweddaraf am adnoddau eGaffael

20/07/18
Rydym yn gweithio gyda'n cwsmeriaid i gaffael adnoddau eGaffael.
 

Newyddion cryno am adeiladu, rheoli cyfleusterau a chyfleustodau

20/07/18
Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.
 

Newyddion cryno am wasanaethau corfforaethol a chymorth busnes

20/07/18
Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.
 

Newyddion cryno am faterion digidol, data a TGC

20/07/18
Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.
 

Newyddion cryno am fflyd a thrafnidiaeth

20/07/18
Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.
 

Newyddion cryno am fwyd a diod

20/07/18
Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.
 

Y newyddion diweddaraf am wasanaethau pobl

20/07/18
Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.
 

Newyddion cryno am wasanaethau proffesiynol

20/07/18
Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.
 

Newyddion cryno am fflyd a thrafnidiaeth

14/06/18
Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.
 

Y newyddion diweddaraf am adnoddau eGaffael

14/06/18
Y wybodaeth ddiweddaraf.
 

Y Wybodaeth Ddiweddaraf am yr Adolygiad Caffael

14/06/18
Ar ôl ystyried amrywiaeth o opsiynau gwasanaeth, mae rhanddeiliaid Gwerth Cymru wedi cytuno bod angen iddo ddarparu ystod gynhwysfawr o wasanaethau.
 

Newyddion cryno am wasanaethau proffesiynol

14/06/18
Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.
 

Y newyddion diweddaraf am wasanaethau pobl

14/06/18
Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.
 

Newyddion cryno am fwyd a diod

14/06/18
Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau     Ym mis Ebrill, gwnaethom gynnal cyfarfod o arbenigwyr diogelwch bwyd o bob rhan o'r sector cyhoeddus yng Nghymru.
 

Newyddion cryno am faterion digidol, data a TGC

14/06/18
Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.
 

Newyddion cryno am wasanaethau corfforaethol a chymorth busnes

14/06/18
Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.
 

Newyddion cryno am adeiladu, rheoli cyfleusterau a chyfleustodau

14/06/18
Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.
 

Uwchraddio eDendroCymru

13/06/18
Trefnodd BravoSolutions i eDendroCymru gael ei uwchraddio i'r fersiwn ddiweddaraf o 17 Mehefin 2018.
 

Dogfen Gaffael Sengl Ewropeaidd (ESPD) yn mynd yn fyw

23/05/18
Mae Dogfen Gaffael Sengl Ewropeaidd (ESPD) newydd bellach yn fyw ar wefan GwerthwchiGymru nawr. Gallwch ei defnyddio ar unwaith.
 

Adnoddau eGaffael

16/05/18
Mae gwaith yn mynd rhagddo i brynu adnoddau eGaffael ar gyfer y sector cyhoeddus yng Nghymru o'r flwyddyn nesaf.
 

Newyddion cryno am faterion digidol, data a TGCh

08/05/18
Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.
 

Newyddion cryno am wasanaethau proffesiynol

08/05/18
Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.
 

Y newyddion diweddaraf am wasanaethau pobl

08/05/18
Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.
 

Y newyddion diweddaraf am y categori bwyd

08/05/18
Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.
 

Newyddion cryno am fflyd a thrafnidiaeth

08/05/18
Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.
 

Newyddion cryno am wasanaethau corfforaethol a chymorth busnes

08/05/18
Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.
 

Newyddion cryno am adeiladu, rheoli cyfleusterau a chyfleustodau

08/05/18
Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.
 

Rhaglen mapio /uwchraddio eDendrCymru (BravoSolution)

08/05/18
Rydym wedi trefnu i eDendrCymru gael ei uwchraddio i'r fersiwn ddiweddaraf o 17 Mehefin 2018. Bydd hyn yn cynnwys nodweddion a swyddogaethau newydd.
 

Y newyddion diweddaraf am adnoddau eGaffael

08/05/18
Hoffwn ddiolch i aelodau'r Grŵp Fforwm Categorïau eGaffael sydd wedi ymgynghori â'u priod sectorau, er mwyn deall a phennu cwmpas y gofynion busnes.
 

Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR)

08/05/18
Mae'r GCC wedi diweddaru ei fframweithiau fel eu bod yn cydymffurfio â'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR).
 

Y Wybodaeth Ddiweddaraf am yr Adolygiad Caffael

08/05/18
Mae Tîm yr Adolygiad Caffael yn gweithio ar adroddiad sylfaenol, gan ddarparu'r ffeithiau a'r ffigurau y tu ôl i'r model gwasanaeth cyfredol, ynghyd â rhai opsiynau lefel uchel ar gyfer modelau gwasanaeth yn y dyfodol.
 

Y newyddion diweddaraf am wasanaethau proffesiynol

06/04/18
Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.
 

Y newyddion diweddaraf am wasanaethau pobl

06/04/18
Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.
 

Y newyddion diweddaraf am fflyd a thrafnidiaeth

06/04/18
Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.
 

Y newyddion diweddaraf am y categori digidol, data a TGCh

06/04/18
Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.
 

Y newyddion diweddaraf am wasanaethau corfforaethol a chymorth busnes

06/04/18
Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.
 

Y newyddion diweddaraf am adeiladu, rheoli cyfleusterau a chyfleustodau

06/04/18
Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.
 

Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol

31/03/18
Bydd y GCC yn cyflwyno hysbysiadau rheoli newid i gontractwyr presennol ac yn cynnwys cymalau o'r Rheoliadau mewn tendrau i ddod.
 

Diweddariad ar yr Adolygiad Caffael

29/03/18
Caiff cyfres o ddigwyddiadau ar gyfer cwsmeriaid, cyflenwyr, staff a defnyddwyr gwasanaethau caffael eu trefnu ym mis Mai/Mehefin er mwyn annog mewnbwn i'r Adolygiad Caffael yng Nghymru.
 

Amserlen 5 mlynedd y GCC

28/03/18
Dim ond dau o'r fframweithiau caffael a gynllunnir gan y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol yn y flwyddyn nesaf yw Prynu Cerbydau ac Ymgynghoriaeth TAW.
 

Y newyddion diweddaraf am wasanaethau corfforaethol a chymorth busnes

05/03/18
Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.
 

Y newyddion diweddaraf am wasanaethau proffesiynol

05/03/18
Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.
 

Y newyddion diweddaraf am wasanaethau pobl

05/03/18
Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.
 

Y newyddion diweddaraf am fflyd

05/03/18
Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.
 

Y newyddion diweddaraf am digidol, data a TGCh

05/03/18
Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.
 

Y newyddion diweddaraf am adeiladu, rheoli cyfleusterau a chyfleustodau

05/03/18
Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.
 

Dogfen gaffael sengl Ewropeaidd

02/03/18
Anogir prynwyr sy'n gosod tendrau drwy Gyfnodolyn Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd, a chyflenwyr sy'n awyddus i gael gwybod am y datblygiadau diweddaraf yn yr un modd a'r mae'r sector cyhoeddus yn prynu nwyddau a gwasanaethau, i ddarllen am y ddogfen Gaffael Sengl Ewropeaidd (ESPD) syd ...
 

Millennium Business Systems Ltd

02/03/18
Diweddariad pwysig ynghylch sefyllfa Millennium Business Systems Ltd.
 

Diweddariad GDPR

02/03/18
Mae Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol yr UE yn dod i rym ar 25 Mai 2018.
 

Cod ymarfer

01/03/18
Ar 9 Mawrth bydd blwyddyn wedi mynd heibio ers i ni lansio'r Cod Ymarfer ar Gyflogaeth Foesegol mewn Cadwyni Cyflenwi.
 

Digwyddiad Is-gontractwyr Cyngor Rhondda Cynon Taf

30/01/18
Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn cynnal digwyddiad i is-gontractwyr yng Nghanolfan Hamdden Llantrisant, ddydd Mercher 28 Chwefror 2018.
 

Digwyddiadau Cwrdd â'r Prynwr Cyngor Rhondda Cynon Taf

30/01/18
Byddwn yn mynd i ddigwyddiad Cwrdd â'r Prynwr Cyngor Rhondda Cynon Taf a gynhelir ddydd Gwener 9 Mawrth 2018 yng Nghanolfan Hamdden Llantrisant.
 

A ydych yn barod ar gyfer y Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol newydd?

30/01/18
Mae Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol yr UE yn dod i rym ar 25 Mai 2018.
 

Y Newyddion Diweddaraf am y Categori Digidol, Data a TGCh Ionawr 2018

29/01/18
Y Newyddion Diweddaraf am y Categori Digidol, Data a TGCh Ionawr 2018
 

Y newyddion diweddaraf am fflyd Ionawr 2018

29/01/18
Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.
 

Y newyddion diweddaraf am wasanaethau proffesiynol Ionawr 2018

29/01/18
Y newyddion diweddaraf am wasanaethau proffesiynol Ionawr 2018
 

Y newyddion diweddaraf am wasanaethau pobl Ionawr 2018

29/01/18
Y newyddion diweddaraf am wasanaethau pobl Ionawr 2018
 

Y Newyddion Diweddaraf am y Categori Bwyd Ionawr 2018

29/01/18
Y Newyddion Diweddaraf am y Categori Bwyd Ionawr 2018
 

Y Newyddion Diweddaraf am Adeiladu, Rheoli Cyfleusterau a Chyfleustodau Ionawr 2018

29/01/18
Y Newyddion Diweddaraf am Adeiladu, Rheoli Cyfleusterau a Chyfleustodau Ionawr 2018
 

Y Newyddion Diweddaraf am Wasanaethau Corfforaethol a Chymorth Busnes Ionawr 2018

29/01/18
Y Newyddion Diweddaraf am Wasanaethau Corfforaethol a Chymorth Busnes Ionawr 2018
 

Tîm Digidol, Data a TGCh yn gweithio gyda chyflenwyr fframwaith i roi mentrau Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol ar waith

26/01/18
Bu’r Tîm Digidol, Data a TGCh yn gweithio gyda chyflenwyr i hwyluso prosiectau arloesol er mwyn helpu i roi nifer o fentrau Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol ar waith.
 

Hanfodion Seiber yn helpu sefydliadau i warchod yn erbyn bygythiadau seiber

25/01/18
Mae gwefan newydd wedi'i lansio ar gyfer Hanfodion Seiber: cynllun ardystio wedi'i gefnogi gan y llywodraeth a gaiff ei redeg gan Y Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol sydd wedi'i anelu at annog pob sefydliad yn y DU i ddiogelu ei hunain rhag y mathau mwyaf cyffredin o ymosodiadau se ...
 

A yw eich sefydliad wedi cofrestru i'r Cod Ymarfer ar Gyflogaeth Foesegol mewn Cadwyni Cyflenwi?

24/01/18
Mae mwy o gyrff y sector cyhoeddus, gan gynnwys Prifysgolion Cymru, y pedwar heddlu a phedwar awdurdod lleol bellach wedi cofrestru'n ffurfiol i'r Cod Ymarfer ar Gyflogaeth Foesegol mewn Cadwyni Cyflenwi.
 

Y wybodaeth ddiweddaraf i brynwyr am Gynhyrchion a Gwasanaethau TG

23/01/18
Gwybodaeth bwysig isod am sefyllfa Misco UK Ltd.
 

Croesawu aelodau newydd

23/01/18
Hoffem roi croeso cynnes iawn i'n haelodau newydd!
 

Cyflenwr Llogi Cerbydau yn ehangu i'r gogledd

22/01/18
Mae Day's Rental, cyflenwr ar Fframwaith Llogi Cerbydau GCC, wedi agor cangen newydd yn Wrecsam, a leolir ar Ystad Ddiwydiannol Wrecsam.
 

Ymarfer cyrchu adnoddau eGaffael Cymru gyfan

22/01/18
Mae Grŵp Cyflenwi’r GCC wedi gofyn i’r GCC gynnal ymarfer caffael ar gyfer adnoddau eGaffael i’r sector cyhoeddus yng Nghymru.
 

Yn galw ar weithwyr proffesiynol ym maes y cyfryngau, cyfathrebu a chaffael!

18/01/18
Rydym yn cynnal digwyddiad lansio ar ddydd Mercher 7 Chwefror, ar gyfer fframweithiau 'prynu cyfryngau, ymgyrchoedd marchnata integredig a gwasanaethau cysylltiadau cyhoeddus' sydd wedi cael eu dyfarnu'n ddiweddar.
 

Polisi Cyfrifon Banc Prosiectau Newydd (2018)

18/01/18
Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio polisi Cyfrifon Banc Prosiectau newydd, yn weithredol o 1 Ionawr 2018.
 

System brynu ddynamig ar gyfer adnoddau eGaffael

15/01/18
Mae Grŵp Cyflenwi'r GCC wedi gofyn i'r GCC gynnal ymarfer caffael ar gyfer adnoddau eGaffael.
 

Hysbysiad o Ddyfarniad – Fframwaith gwasanaethau prynu cyfryngau GCC

10/01/18
Mae Fframwaith Gwasanaethau Prynu Cyfryngau GCC ar waith ac mae bellach ar gael i'w ddefnyddio gan y sector cyhoeddus yng Nghymru (NPS-CS-0076-17).
 

Newidiadau i drothwyon Cyfnodolyn Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd (OJEU)

09/01/18
Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi nodi y dylai'r trothwyon diwygiedig a ddefnyddir i hysbysebu contractau yng Nghyfnodolyn Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd, a fydd mewn grym o 1 Ionawr 2018, gynnwys y canlynol:
 

Rhestr o fframweithiau byw

08/01/18
Mae'r rhestr o fframweithiau byw sydd ar gael i'w defnyddio wedi'i diweddaru ar ein gwefan.
 

Lansio adnodd 'sgrinio ar gyfer cartelau' yr Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd

03/01/18
Mae'r Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd (CMA) wedi lansio adnodd digidol er mwyn helpu i drechu rigio ceisiadau.
 

Marwolaeth sydyn Paul Broadbent

02/01/18
Yn anffodus bu farw Paul Broadbent, Prif Swyddog Gweithredol yr Awdurdod Meistri Gangiau a Cham-drin Llafur (GLAA), yn 54 oed ym mis Rhagfyr 2017.
 

Hysbysiad o Ddyfarniad – Fframwaith cyflenwi a dosbarthu diodydd a bwydydd wedi'u pecynnu

13/12/17
Mae Fframwaith y GCC ar gyfer cyflenwi a dosbarthu Diodydd a Bwydydd wedi'u Pecynnu bellach ar gael i'w ddefnyddio gan y sector cyhoeddus yng Nghymru (NPS-FOOD-0069-16)
 

CIPS yn cyhoeddi newyddion trist

28/03/17
Bydd cydweithwyr caffael yng Nghymru yn drist o glywed bod CIPS wedi cyhoeddi bod y Prif Weithredwr, David Noble wedi marw’n annisgwyl ddydd Gwener 24 Chwefror ar ôl salwch byr.
 

Cytundeb fframwaith ar gyfer cyflenwi a dosbarthu prydau wedi’u rhewi

13/01/17
Mae'r fframwaith ar gyfer cyflenwi a dosbarthu prydau wedi’u rhewi ar blât, prydau gweadog wedi’u haddasu ac wedi’u rhewi, a chawl wedi’I rewi (NPS-FOOD-0038-15) wedi cychwyn ac ar gael at ddefnydd sefydliadau sy’n aelodau o’r GCC.
 

Cytundeb fframwaith ar gyfer cyflenwi partiau sbâr i gerbydau

09/01/17
Mae cytundeb fframwaith y GCC ar gyfer partiau sbâr i gerbydau wedi cychwyn ac mae nawr ar gael at ddefnydd y sector cyhoeddus yng Nghymru. Cafodd ei ddyfarnu ar draws pedair ardal i'r cyflenwyr isod:
 

Fframwaith gwasanaethau sicrwydd gwybodaeth

21/12/16
Mae'r fframwaith gwasanaethau sicrwydd gwybodaeth (NPS-ICT-0052-16) wedi cychwyn ac ar gael at ddefnydd sefydliadau sy’n aelodau o’r GCC.
 

Cytundeb fframwaith ar gyfer cyflenwi a dosbarthu brechdanau

21/12/16
Mae'r fframwaith ar gyfer cyflenwi a dosbarthu brechdanau wedi eu paratoi a llenwadau brechdanau (NPS-FOOD-0034-15) wedi cychwyn ac ar gael at ddefnydd sefydliadau sy’n aelodau o’r GCC.
 

Hyfforddiant Proffesiynol NEC3 - Gweithdai Datblygu Arferion Gorau

24/10/16
Bu i dros 90 o gynrychiolwyr o’r sector cyhoeddus fynychu dau ddigwyddiad ym mis Hydref a hwyluswyd gan y GCC ac a’i gynhaliwyd gan un o ddarparwyr fframwaith y GCC, sef WSP.
 

Diwrnod Sector Addysg Bellach

24/10/16
Yn ystod y chwe mis diwethaf mae’r GCC wedi parhau i ymgysylltu â cholegau Addysg Bellach (AB) yng Nghymru er mwyn deall y sector yn well a gwella mynediad at gyfleoedd caffael cydweithredol.
 

Procurex Cymru Byw!

24/10/16
Cynhaliwyd yr ail ddigwyddiad Procurex Cymru Byw ar 6 Hydref 2016 yn Arena Motorpoint Caerdydd.
 

Llwyddiant i’r Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol a Llywodraeth Cymru yng Ngwobrau GO!

24/10/16
Mae’r Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol (GCC) a Llywodraeth Cymru wedi cael eu henwi’n enillwyr yng Ngwobrau Cyfleoedd y Llywodraeth (GO) Cymru 2016/17.
 

Mini-gystadlaethau - dechreuwch wneud arbedion heddiw!

24/10/16
Ar hyn o bryd mae’r GCC yn cydlynu nifer o fini-gystadlaethau caffael ar ran sefydliadau cwsmeriaid yn y sector cyhoeddus yng Nghymru.
 

Fframwaith prynu offer llaw a chyfarpar trydanol bach

05/10/16
Mae'r fframwaith prynu offer llaw a chyfarpar trydanol bach (NPS-CFM-0058-16) wedi cychwyn ac ar gael at ddefnydd sefydliadau sy’n aelodau o’r GCC.
 

Digwyddiadau - Fframwaith gwasanaethau hyfforddi, dysgu a datblygiad corfforaethol y GCC

26/09/16
Bydd y digwyddiad hwn yn cynnwys cyflwyniadau, mini-seminarau a gwybodaeth gan gyflenwyr ar y gwahanol wasanaethau sydd ar gael drwy'r fframwaith.
 

Digwyddiadau lansio gwasanaethau yswiriant y GCC

26/09/16
Mae'r digwyddiad hwn wedi'i anelu'n benodol at weithwyr proffesiynol yn y maes caffael, rheolwyr yswiriant a risg o fewn sefydliadau’r sector cyhoeddus yng Nghymru, a darparwyr a benodwyd i'r Cytundebau.
 

Fframwaith gwasanaethau cymorth yswiriant

06/09/16
Mae'r fframwaith gwasanaethau cymorth yswiriant (NPS-PS-0057-16) wedi cychwyn ac ar gael at ddefnydd sefydliadau sy’n aelodau o’r GCC.
 

Cytundeb fframwaith gwasanaethau hyfforddi, dysgu a datblygiad corfforaethol

02/09/16
Mae'r fframwaith gwasanaethau hyfforddi, dysgu a datblygiad corfforaethol (NPS-PSU-0031-15) wedi cychwyn ac ar gael at ddefnydd sefydliadau sy’n aelodau o’r GCC.
 

Fframwaith bagiau gwaredu gwastraff

26/08/16
Mae'r fframwaith bagiau gwaredu gwastraff (NPS-PSU-0049-15) wedi cychwyn ac ar gael at ddefnydd sefydliadau sy’n aelodau o’r GCC.
 

Fframwaith gwasanaethau post a chludwyr a chyfarpar yr ystafell bost

26/08/16
Mae'r fframwaith gwasanaethau post a chludwyr a chyfarpar yr ystafell bost (NPS-CS-0023-15) wedi cychwyn ac ar gael at ddefnydd sefydliadau sy’n aelodau o’r GCC.
 

Fframwaith gwasanaethau ceblo strwythuredig

24/08/16
Mae'r fframwaith y GCC darparu Fframwaith gwasanaethau ceblo strwythuredig (NPS-ICT-0041-15) wedi cychwyn ac ar gael at ddefnydd sefydliadau sy’n aelodau o’r GCC.
 

Digwyddiad Cymrodyr CIPS - 'Gwneud y peth iawn - rôl caffael o ran dweud a gwneud!'

01/06/16
12 Mai 2016 - Cynhaliwyd digwyddiad Cymrodyr y Sefydliad Siartredig Prynu a Chyflenwi (CIPS) gan Pinsent Masons LLP yn gynharach y mis yma. Roedd y digwyddiad yn canolbwyntio ar ‘Wneud y Peth Iawn’ a rôl caffael.
 

Fframwaith y GCC darparu gwasanaethau rheoli cyfleusterau (gwasanaeth a reolir)

17/02/16
Mae'r fframwaith y GCC darparu gwasanaethau rheoli cyfleusterau (gwasanaeth a reolir) (NPS-CFM-0042-15) wedi cychwyn ac ar gael at ddefnydd sefydliadau sy’n aelodau o’r GCC.
 

Fframwaith gwasanaethau argraffu Cymru gyfan

14/01/16
Mae'r fframwaith gwasanaethau argraffu Cymru gyfan (NPS-CS-0022-15) wedi cychwyn ac ar gael at ddefnydd sefydliadau sy’n aelodau o’r GCC.
 

Fframwaith cyflenwi tanwyddau biomas

11/01/16
Mae'r fframwaith cyflenwi tanwyddau biomas (NPS-CFM-0033-15) wedi cychwyn ac ar gael at ddefnydd sefydliadau sy’n aelodau o’r GCC.
 

Fframwaith cyflenwi teiars a gwasanaethau cysylltiedig

08/01/16
Mae'r fframwaith cyflenwi teiars a gwasanaethau cysylltiedig (NPS-FT-0043-15) wedi cychwyn ac ar gael at ddefnydd sefydliadau sy’n aelodau o’r GCC.
 

Fframwaith cynhyrchion a gwasanaethau TG

07/01/16
Mae'r Fframwaith cynhyrchion a gwasanaethau TG (NPS-ICT-0019-15) wedi cychwyn ac ar gael at ddefnydd sefydliadau sy’n aelodau o’r GCC.
 

Fframwaith ymgynghoriaeth adeiladu (cyfleusterau a gwasanaethau ychwanegol) cam 3

06/01/16
Mae'r Fframwaith ymgynghoriaeth adeiladu (cyfleusterau a gwasanaethau ychwanegol) cam 3 (NPS-PS-0028-15) wedi cychwyn ac ar gael at ddefnydd sefydliadau sy’n aelodau o’r GCC.
 

Hysbysiad o Ddyfarniad - Gwasanaeth a Reolir ar gyfer Cynlluniau Buddiannau Gweithwyr

21/12/15
Mae’r Fframwaith Cynlluniau Buddiannau Gweithwyr y GCC (NPS-PSU-0024-15) bellach ar gael at ddefnydd y sector cyhoeddus yng Nghymru.
 

Hysbysiad esbonio - Offer trydan, gwresogi a phlymio a deunyddiau cysylltiedig

30/11/15
Mae’r Canllawiau Cwsmeriaid ar gyfer Fframwaith Offer Trydan, Gwresogi a Phlymio a Deunyddiau Cysylltiedig y GCC wedi cael eu diwygio er mwyn adlewyrchu’r ffaith y bydd rhai o'r cyflenwyr sy’n rhan o’r fframwaith yn dosbarthu deunyddiau ac yn gwasanaethu’r fframwaith o ganghennau o frandiau cwm ...
 

Iechyd galwedigaethol a gwasanaethau cysylltiedig

02/11/15
Y darparwr newydd drwy Fframwaith Iechyd Galwedigaethol a Gwasanaethau Cysylltiedig (NPS-PSU-0012-14) y GCC yw Care First.
 

Hysbysiad o Ddyfarniad - Fframwaith Atebion Teithio a Llety Busnes

20/10/15
Mae'r Fframwaith Atebion Teithio a Llety Busnes (NPS-PSU-0015-14) wedi cychwyn ac ar gael at ddefnydd sefydliadau sy’n aelodau o’r GCC.
 

Hysbysiad o Ddyfarniad - Fframwaith Technolegau a Gwasanaethau Cynorthwyol

20/10/15
Mae'r Fframwaith Technolegau a Gwasanaethau Cynorthwyol (NPS-PSU-0020-15) wedi cychwyn ac ar gael at ddefnydd sefydliadau sy’n aelodau o’r GCC.
 

Hysbysiad o Ddyfarniad - Fframwaith Darparu Deunyddiau Glanhau a Phorthorol

19/10/15
Mae'r Fframwaith Darparu Deunyddiau Glanhau a Phorthorol (NPS-CFM-0026-15) wedi cychwyn ac ar gael at ddefnydd sefydliadau sy’n aelodau o’r GCC.
 

Hysbysiad o Ddyfarniad - Fframwaith Darparu Halen Craig

14/10/15
Mae'r Fframwaith Darparu Halen Craig (NPS-CFM-0018-15) wedi cychwyn ac ar gael at ddefnydd sefydliadau sy’n aelodau o’r GCC.
 

Hysbysiad o Ddyfarniad - Fframwaith Ymgynghoriaeth Adeiladu (Isadeiledd) Cam 2

13/10/15
Mae'r Fframwaith Ymgynghoriaeth Adeiladu (Isadeiledd) Cam 2 (NPS-PS-0027-15) wedi cychwyn ac ar gael at ddefnydd sefydliadau sy’n aelodau o’r GCC.
 

Hysbysiad o Ddyfarniad - Fframwaith Gwasanaethau Casglu Arian Parod

21/09/15
Mae'r Fframwaith Gwasanaethau Casglu Arian Parod (NPS-PS-0025-15) wedi cychwyn ac ar gael at ddefnydd sefydliadau sy’n aelodau o’r GCC.
 

Y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol yn ennill gwobr fawreddog CIPS

14/09/15
Ar Fedi’r 9 fed fe enillodd y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol wobr ar gyfer y ‘Gweithrediad Caffael sydd wedi Gwella Fwyaf – O’r Cychwyn' yng Ngwobrau Rheoli Cyflenwi'r Sefydliad Siartredig Caffael a Chyflenwi (CIPS).
 

Hysbysiad o Ddyfarniad - Fframwaith Gwasanaethau Cyfreithiol gan Gyfreithwyr

09/09/15
Mae'r Fframwaith Gwasanaethau Cyfreithiol gan Gyfreithwyr (NPS-PS-001-014) wedi cychwyn ac ar gael at ddefnydd sefydliadau sy’n aelodau o’r GCC.
 

Fframwaith Gwasanaethau Asiantaethau’r Cyfryngau y GCC

30/06/15
A ydych yn ymwybodol bod gan y GCC fframwaith ar gyfer Gwasanaethau Asiantaethau’r Cyfryngau?
 

Hysbysiad o Ddyfarniad - Fframwaith Darparu Gwasanaethau Glanhau

26/06/15
Mae'r Fframwaith Darparu Gwasanaethau Glanhau (NPS-CFM-008-14) wedi cychwyn ac ar gael at ddefnydd sefydliadau sy’n aelodau o’r GCC.
 

Y GCC ar restr fer Gwobrau Rheoli Cyflenwi CIPS

24/06/15
Mae'r Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol wedi cyrraedd rownd derfynol Gwobrau Rheoli Cyflenwi y Sefydliad Siartredig Caffael a Chyflenwi (CIPS) 2015.
 

Hysbysiad o ddyfarniad i gwsmeriaid - Fframwaith Darparu Atebion Dodrefn

02/06/15
Mae'r Fframwaith Darparu Atebion Dodrefn (NPS-CFM-006-14) wedi eu dyfarnu.
 

Hysbysiad o Ddyfarniad - Fframwaith Llogi Ceir a Cherbydau Masnachol Ysgafn dan 3·5t GCC

29/04/15
Mae Fframwaith Llogi Ceir a Cherbydau Masnachol Ysgafn dan 3.5 tunnell (NPS-FT-0009-15) y GCC wedi cychwyn ar 21 Ebrill ac ar gael at ddefnydd sefydliadau sy’n aelodau o’r GCC.
 

Hysbysiad o Ddyfarniad – Fframwaith Cyflenwi Tanwydd Hylif

08/04/15
Mae Fframwaith Cyflenwi Tanwydd Hylif (NPS-FT-0016-15) y GCC wedi cychwyn ar 9 Ebrill ac ar gael at ddefnydd sefydliadau sy’n aelodau o’r GCC.
 

Hysbysiad o Ddyfarniad - Fframwaith Gwasanaeth a Reolir ar gyfer Darparu Gweithwyr Asiantaeth

08/04/15
Mae Fframwaith Gwasanaeth a Reolir ar gyfer Darparu Gweithwyr Asiantaeth, y GCC (NPS-PSU-0010-14) wedi cychwyn ar 08 Ebrill 2015 ac ar gael at ddefnydd sefydliadau sy’n aelodau o’r GCC.
 

Hysbysiad o Ddyfarniad – Fframwaith Iechyd Galwedigaethol a Gwasanaethau Cysylltiedig

08/04/15
Mae Fframwaith Iechyd Galwedigaethol a Gwasanaethau Cysylltiedig (NPS-PSU-0012-14) y GCC bellach ar gael at ddefnydd sefydliadau sy’n aelodau.
 

Digwyddiad i Gymrodorion y Sefydliad Siartredig Prynu a Chyflenwi

01/04/15
Roedd y digwyddiad hwn, oedd yng ngofal IBM ar 12 Mawrth, yn canolbwyntio ar gyflwyno’r Bil Caethwasiaeth Fodern, cadwyni cyflenwi moesegol mewn amgylchedd byd-eang a rheoli risg o fewn y cadwyni cyflenwi hyn.
 

Hysbysiad o Ddyfarniad – Fframwaith Deunydd Ysgrifennu a Phapur

16/03/15
Lot 2 – papur swyddfa, copïo, argraffu digidol, a gwrthbwyso (NPS-CSC-0013-14)
 

Hysbysiad o Ddyfarniad - Fframwaith Deunyddiau Adeiladu Cyffredinol

16/03/15
Mae Cytundeb Fframwaith Deunyddiau Adeiladu Cyffredinol (NPS-CFM-0005-14) y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol bellach ar gael i sefydliadau yn y sector cyhoeddus yng Nghymru.
 

Hysbysiad o Ddyfarniad – Fframwaith Ymgynghoriaeth Adeiladu (Eiddo)

16/03/15
Mae Cytundeb Fframwaith Ymgynghoriaeth Adeiladu (Eiddo) (NPS-PS-0004-14) y Sector Cyhoeddus yng Nghymru nawr ar gael i’w ddefnyddio gan bob sefydliad y sector cyhoeddus yng Nghymru.