Skip to content

Cod Ymarfer ar ddigwyddiadau busnes Cyflogaeth Foesegol mewn Cadwyni Cyflenwi

Cod Ymarfer ar ddigwyddiadau busnes Cyflogaeth Foesegol mewn Cadwyni Cyflenwi

A yw eich busnes yn gwerthu i'r sector cyhoeddus?

 A ydych am gael eich cydnabod fel cyflogwr Cymreig moesegol a chyfrifol? Os felly, mae'r gweithdy hwn yn ddelfrydol i chi.

Caiff y gweithdy ei gynnal yn Abertawe ar 9 Ebrill, ac yng Nghonwy ar 11 Ebrill. Bydd Jenni Edwards, arbenigwr yn y diwydiant, yn ymdrin â Chod Ymddygiad Llywodraeth Cymru ar Gyflogaeth Foesegol mewn Cadwyni Cyflenwi – pam ei fod yn bwysig a sut y bydd cofrestru i'r Cod a'i weithredu yn helpu eich busnes i lwyddo.

Bydd y gweithdy'n cynnwys y canlynol: 

  • Cyflwyniad i arfer cyflogaeth foesegol
  • Yr achos busnes dros arferion cyflogaeth foesegol yn fewnol ac mewn cadwyni cyflenwi
  • Beth y mae'r Cod yn ei olygu'n ymarferol?
  • Ble mae'r risg a beth ydyw?
  • Sut i reoli risg a ddatgelir?
  • Beth nesaf?

I gael rhagor o wybodaeth neu i archebu eich lle, cysylltwch â Busnes Cymru gan ddefnyddio'r manylion isod:

Conwy - 9 Ebrill 2019

E-bost: northwales@businesswales.org.uk

Ffôn: 01745 585025

Abertawe - 11 Ebrill 2019

E-bost: southwales@businesswales.org.uk

Ffôn: 01656 868500