Skip to content

Cysylltu â ni

Cysylltu â ni

Mae’r Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol wedi’i leoli mewn tri lleoliad yng Nghymru: Bedwas, Cyffordd Llandudno ac Abertawe. Os hoffech gysylltu â’r Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol defnyddiwch y manylion cyswllt isod.

Ein lleoliadau

Ffôn: 0300 7900170

E-bost: nationalprocurementservice@wales.gsi.gov.uk

1. Cyffordd Llandudno

Sarn Mynach

Conwy

LL31 9RZ

2. Abertawe – Ty’r Llyn

Clos Llyn Cwm

Parc Anturiaeth Abertawe

Abertawe

SA6 8AH

3. Pencadlys Bedwas

Tŷ’r Afon

Heol Bedwas

Bedwas

Caerffili

CF83 8WT