Skip to content

Bwrdd y GCC

Bwrdd y GCC

Mae'r Grŵp Cyflawni yn gyfrifol am oruchwylio materion gweithredol ac mae'n atebol i Fwrdd y GCC.
Enw'r aelod Rôl GIG Cymru
Neil Frow Cadeirydd Bwrdd y GCC ac aelod o'r Sector - GIG NHS Wales
Iestyn Davies Aelod o'r Sector - Addysg Bellach Colegau Cymru
Gawain Evans Llywodraeth Cymru (Aelod Buddsoddi i Arbed) Llywodraeth Cymru
Jonathan Hopkins Cadeirydd Grŵp Cyflawni'r GCC Llywodraeth Cymru
Umar Hussain Aelod o'r Sector - Heddlu Heddlu De Cymru
Kevin Ingram Aelod o'r Sector - Corff a Noddir gan Lywodraeth Cymru Cyfoeth Naturiol Cymru
Jon Rae Aelod o'r Sector – Awdurdod Lleol Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru
Meirion Rushworth Aelod o'r Sector – Trysorwyr Awdurdod Lleol Cyngor Sir Casnewydd
Peter Standfast Aelod o'r Sector – Addysg Uwch Prifysgol Metropolitan Caerdydd
Geraint Thomas Aelod o'r Sector – Tân ac Achub Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru

Mae Cadeirydd y Grŵp Cyflawni yn adrodd i'r Bwrdd.

Dolenni perthnasol

Manylion contractau a fframweithiau sydd ar waith yn awr neu a fydd ar waith yn y dyfodol
A oes gennych gwestiwn am yr GCC?