Skip to content

Grŵp Cyflawni'r GCC

Grŵp Cyflawni'r GCC

Mae'r Grŵp Cyflawni yn gyfrifol am oruchwylio materion gweithredol ac mae'n atebol i Fwrdd y GCC.
Enw'r aelod Yn cynrychioli Rôl a sefydliad
Jonathan Hopkins Cadeirydd Dirprwy Gyfarwyddwr, Cyfarwyddiaeth Masnachol a Chaffael Llywodraeth Cymru
Judith Budding Sector Llywodraeth Cymru Pennaeth Gwasanaethau Caffael Corfforaethol, Llywodraeth Cymru
Victoria Rose-Piper Aelod o'r sector – Cyrff a noddir Pennaeth Caffael, Cyfoeth Naturiol Cymru
Sian Freeman Sector yr Heddlu Arweinydd Caffael Strategol, Heddlu De Cymru
Andrew Maisey Sector Llywodraeth Leol Pennaeth Caffael, Cyngor Torfaen
Steve Robinson Sector Llywodraeth Leol Pennaeth Comisiynu a Chaffael, Cyngor Caerdydd
Roger Barnett Sector Llywodraeth Leol Arweinydd Caffael Strategol, Cyngor Wrecsam
Liz Lucas Sector Llywodraeth Leol Pennaeth Caffael, Cyngor Caerffili
Paul Ashley-Jones Sector Llywodraeth Leol Pennaeth Caffael, Cyngor Sir Penfro
Howard Allaway Y sector Addysg Uwch Rheolwr Caffael, Consortiwm Pwrcasu Addysg Uwch Cymru
Mark Roscrow Sector y GIG Cyfarwyddwr Gwasanaethau Caffael, Partneriaeth Cydwasanaethau'r GIG
Helen Rees Sector Tân Pennaeth Caffael a Chontractio, Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru

 

Mae Cadeirydd y Grŵp Cyflawni yn adrodd i'r Bwrdd.

Dolenni perthnasol

Manylion contractau a fframweithiau sydd ar waith yn awr neu a fydd ar waith yn y dyfodol
A oes gennych gwestiwn am yr GCC?