Skip to content

Croesawu aelodau

Croesawu aelodau

Croeso i aelodaeth y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol.

 Rydym yn ymrwymedig i sicrhau bargen dda ar gyfer y canlynol:

  • Chi, drwy arbed arian ar gyfer gwasanaethu rheng flaen
  • Yr economi, drwy wario ein harian gyda busnesau yng Nghymru
  • Cenedlaethau'r dyfodol, drwy wario ein harian mewn ffyrdd sy'n cydymffurfio â pholisïau a chyfreithiau Cymru.

Er mwyn cyflawni hyn, ein nod yw bod yn wasanaeth y mae'n hawdd gweithio ag ef, sy'n bwrpasol ac yn deg.

Cofrestrwch â GwerthwchiGymru

Er mwyn cael mynediad llawn at ein contractau a'n canllawiau cofrestrwch â GwerthwchiGymru fel prynwr. Bydd ond yn cymryd ychydig funudau ac wedyn bydd ein tîm gwefan yn dilysu eich cais.

Contractau a fframweithiau

Mae gennym dros 50 o fframweithiau a chontractau byw ar eich cyfer mewn saith categori busnes.

Gan fod llawer o'r wybodaeth yn fasnachol gyfrinachol, bydd gofyn i chi fewngofnodi i wefan GwerthwchiGymru er mwyn gweld y cytundebau fframwaith, contractau, canllawiau cyflym ar sut i'w defnyddio a deunyddiau cysylltiedig eraill.

Cysylltu â ni 

Mae manylion cyswllt ein holl staff ar gael ar wefan GwerthwchiGymru a byddant wedi'u rhestru ger eu maes cyfrifoldeb. Bydd angen i chi fewngofnodi pan fyddwch yn dilyn y ddolen hon.

Os nad ydych yn siŵr â phwy i gysylltu, ffoniwch ni ar 0300 790 0107 neu anfonwch e-bost at NPSEngage@llyw.cymru

Cymryd rhan

Ein nod yw diwallu eich anghenion. Er mwyn gwneud hyn, mae gennym Grwpiau Fforwm Categori ymhob categori ac rydym yn croesawu cynrychiolaeth o'n holl gwsmeriaid. Gofynnwch i'r aelod perthnasol o'ch staff gysylltu â'r categori perthnasol a restrir ar ein tudalennau gwe.

Cadwch mewn cysylltiad

Cofrestrwch i gael ein cylchlythyr misol a dilynwch ni ar LinkedIn a Twitter