Skip to content

Gwasanaethau pobl

Gwasanaethau pobl

Yn cwmpasu adnoddau dynol, teithio a llety, gofal iechyd a chymdeithasol a bagiau gwastraff.

Yn y categori hwn

Cwmpas

Gwasanaethau Adnoddau Dynol megis staff asiantaeth, hyfforddiant corfforaethol, buddiannau i gyflogeion, gwasanaethau iechyd galwedigaethol a theithio busnes. Mae'r categori hefyd yn cwmpasu darpariaeth bagiau gwaredu gwastraff a chynhyrchion technoleg gynorthwyol.

Meysydd caffael

Mae'r is-gategorïau ym maes gwasanaethau pobl yn cynnwys:

 • adnoddau dynol
 • staff asiantaeth
 • teithio a llety
 • gwasanaethau hyfforddi corfforaethol
 • buddiannau staff
 • iechyd galwedigaethol a gwasanaethau cysylltiedig
 • ffisiotherapi
 • rhaglen cymorth i gyflogeion
 • gwasanaethau cwnsela
 • cynllun gofal llygaid i staff
 • gofal a gwasanaethau cymdeithasol
 • eitemau gofal iechyd cymunedol

Fframweithiau byw

Rydym yn gweithio i roi mwy o fframweithiau ar waith. Mae ein gwaith arfaethedig presennol ar gael yma [link or signpost]. Rhowch wybod i ni os oes gennych unrhyw adborth neu gwestiynau am y gwaith.

Lawrlwytho Dogfen

Cysylltu â ni

Ar gyfer ymholiadau adeiladu a rheoli cyfleusterau cysylltwch â: 0300 790 0170 neu NPSPeopleServicesutilities@llyw.cymru