Skip to content

Bwyd a diod

Bwyd a diod

Yn cwmpasu'r broses o gyflenwi a dosbarthu bwyd a diod ffres, wedi'i rewi ac y gellir ei storio ar dymheredd ystafell, ynghyd â chynhyrchion perthynol.

Yn y categori hwn

Cwmpas

Yn cwmpasu holl ofynion bwyd a diod y sector cyhoeddus yng Nghymru.

Meysydd caffael

Mae'r is-gategorïau yn cynnwys:

  • prydau ar blât wedi'u rhewi
  • brechdanau a llenwadau
  • bwyd ffres a chig rhewedig
  • bwyd wedi'i becynnu

Fframweithiau byw

Rydym yn gweithio i roi mwy o fframweithiau ar waith. Mae ein gwaith arfaethedig presennol ar gael yma [link or signpost]. Rhowch wybod i ni os oes gennych unrhyw adborth neu gwestiynau am y gwaith.

Lawrlwytho Dogfen

Cysylltu â ni

Ar gyfer ymholiadau Bwyd cysylltwch â: 0300 790 0170 neu NPSFood@llyw.cymru