Skip to content

Fflyd a thrafnidiaeth

Fflyd a thrafnidiaeth

Yn cwmpasu pob math o gerbyd a gwasanaeth cysylltiedig, gan gynnwys llogi cerbydau, teiars, tanwydd, cardiau tanwydd, darnau sbâr, prydlesu a phrynu cerbydau, telemateg a gwirio trwyddedau gyrru.

Yn y categori hwn

Cwmpas

Mae'r categori yn cwmpasu pob math o gerbydau.

Meysydd caffael

Mae'r is-gategorïau ym maes fflyd a thrafnidiaeth yn cynnwys:

  • llogi cerbydau (yn y fan a'r lle) ceir a cherbydau masnachol hyd at 3·5T
  • cardiau tanwydd
  • swmp tanwydd hylif
  • teiars a gwasanaethau cysylltiedig
  • llogi contractau
  • cerbydau a brynwyd

Fframweithiau byw

Rydym yn gweithio i roi mwy o fframweithiau ar waith. Mae ein gwaith arfaethedig presennol ar gael yma [link or signpost]. Rhowch wybod i ni os oes gennych unrhyw adborth neu gwestiynau am y gwaith.

Lawrlwytho Dogfen

Cysylltu â ni

Ar gyfer ymholiadau adeiladu a rheoli cyfleusterau cysylltwch â: 0300 790 0170 neu NPSFleet@llyw.cymru