Skip to content

Digidol, data a TGCh

Digidol, data a TGCh

Yn cwmpasu cynhyrchion a gwasanaethau digidol, data a TGCh.

Yn y categori hwn

Cwmpas

Yn cynnwys yr holl wariant sy'n ymwneud â darparu nwyddau a gwasanaethau cymorth TGCh gan gynnwys caledwedd TGCh, rhwydweithio, gwasanaethau TGCh, meddalwedd a thelathrebu.

Meysydd caffael

Mae'r is-gategorïau ym maes TGCh yn cynnwys:

  • caledwedd TGCh
  • gwasanaethau TGCh
  • rhwydweithio
  • gwasanaethau a reolir gan TG / allanol
  • meddalwedd
  • telathrebu
  • gwasanaethau cwmwl

Fframweithiau byw

Rydym yn gweithio i roi mwy o fframweithiau ar waith. Mae ein gwaith arfaethedig presennol ar gael yma [link or signpost]. Rhowch wybod i ni os oes gennych unrhyw adborth neu gwestiynau am y gwaith.

Lawrlwytho Dogfen

Cysylltu â ni

Ar gyfer ymholiadau TGCh, cysylltwch â: 0300 790 0170 neu NPSICTCategoryTeam@llyw.cymru