Skip to content

Gwasanaethau corfforaethol a chymorth busnes

Gwasanaethau corfforaethol a chymorth busnes

Yn cwmpasu gwasanaethau argraffu, cyfryngau, deunydd ysgrifennu a phapur, gwisg gwaith a chorfforaethol a gwasanaethau post.

Yn y categori hwn

Cwmpas

Amrywiaeth gynhwysfawr o fframweithiau sy'n ymwneud â gwasanaethau corfforaethol a chymorth busnes.

Meysydd caffael

Mae'r is-gategorïau mewn gwasanaethau corfforaethol a chymorth busnes yn cynnwys:

  • dillad ac offer diogelwch
  • marchnata a'r cyfryngau
  • gwasanaethau argraffu
  • deunydd ysgrifennu a chyflenwadau swyddfa
  • offer postio, cludo a'r ystafell bost
  • cadw a rheoli dogfennau
  • logisteg

Fframweithiau byw

Rydym yn gweithio i roi mwy o fframweithiau ar waith. Mae ein gwaith arfaethedig presennol ar gael yma. Rhowch wybod i ni os oes gennych unrhyw adborth neu gwestiynau am y gwaith.

Cysylltu â ni

Ar gyfer ymholiadau gwasanaethau corfforaethol a chymorth busnes cysylltwch â: 0300 790 0170 neu NPSCorporateServices@llyw.cymru