Skip to content

Categorïau

Categorïau

Yn yr adran hon

Fframweithiau a chontractau

20/09/13
Manylion am ein fframweithiau a'n contractau byw ar draws pob categori.

Adeiladu, rheoli cyfleusterau a chyfleustodau

20/09/13
Yn cwmpasu'r nwyddau a'r gwasanaethau sydd eu hangen i ddarparu adeiladau a seilwaith yr 21ain ganrif, gan gynnwys deunyddiau adeiladu, rheoli cyfleusterau, dodrefn ac ynni.

Gwasanaethau corfforaethol a chymorth busnes

20/09/13
Yn cwmpasu gwasanaethau argraffu, cyfryngau, deunydd ysgrifennu a phapur, gwisg gwaith a chorfforaethol a gwasanaethau post.

Digidol, data a TGCh

20/09/13
Yn cwmpasu cynhyrchion a gwasanaethau digidol, data a TGCh.

Fflyd a thrafnidiaeth

20/09/13
Yn cwmpasu pob math o gerbyd a gwasanaeth cysylltiedig, gan gynnwys llogi cerbydau, teiars, tanwydd, cardiau tanwydd, darnau sbâr, prydlesu a phrynu cerbydau, telemateg a gwirio trwyddedau gyrru.

Bwyd a diod

20/09/13
Yn cwmpasu'r broses o gyflenwi a dosbarthu bwyd a diod ffres, wedi'i rewi ac y gellir ei storio ar dymheredd ystafell, ynghyd â chynhyrchion perthynol.

Gwasanaethau pobl

20/09/13
Yn cwmpasu adnoddau dynol, teithio a llety, gofal iechyd a chymdeithasol a bagiau gwastraff.

Gwasanaethau proffesiynol

20/09/13
Yn cwmpasu gwasanaethau cynghorol ac arbenigol megis effeithlonrwydd adnoddau, ymgynghori ar adeiladu a busnes, a gwasanaethau cyfreithiol, yswiriant a chyfieithu.